מולי גן יבנה. שרון שחל

הטיול הציוני הראשון למצדה, המתועד, נערך בשנת 1912, על ידי וחניכי חוג ההתעמלות של אגודת "מכבי" מירושלים, ונמשך אחד-עשר יום הורדוס, שהתבצר בירושלים, הצליח לחמוק בלילה ביחד עם ארוסתו, אמהּ וקבוצת שומרי ראשו
בינואר ארגן שמריהו גוטמן, בתמיכת והפלמ"ח את "סמינר מצדה", במהלכו טיפסו המשתתפים לפסגה וערכו סקר מדעי למחצה של הממצאים הגלויים לעין הקיר הפנימי, היה קיר המצוק שצופה במלט ועמודים הוצמדו אליו כל העמודים נשאו שנצבעו בזהב

מצדה

התצוגה מנסה לתפוס את תשומת לבו של המבקר על ידי סיפור הסובב סביב הורדוס, מגיני ההר והצבא הרומאי.

4
מצדה
לצורך קידום ה וה הנלווה אליו, ומתוך הסתמכות על מידע היסטורי מוגבל, נבנה סיפור ששינה את ה של מצדה כפי שעולה מספרו של יוסף בן מתתיהו על מנת להתאימו ללקח המתחייב
שרון שחל
התמצית של אידיאלים וסמלים אלו בא לידי ביטוי ב, שחובר ב שנת כ לתנועת בית"ר
שרון שחל
תיאורו הדרמטי של יוסף בן מתתיהו מגיע לשיאו בנאומו, בשני חלקים, של אלעזר בן יאיר, שבו טען אלעזר בזכות החירות, וטיעונו העיקרי הוא עדיפות החירות על פני החיים
התקדמות נוספת במחקר אירעה בשנת כאשר הארכאולוג הגרמני עלה למצדה ושהה במקום במשך חודש ההערכות השונות נוקבות במספרים שונים, בסה"כ בין 8,000-10,000 חיילים
מעל פלטפורמת אבן זו נבנה שאפשר לרומאים לפרוץ את חומת המבצר שטח ראש ההר הוא 80

שרון שחל

קושי נוסף בקבלת תיאור ההתאבדות הוא בהיעדר ראיות ארכאולוגיות מכריעות התומכות בגרסת ההתאבדות ההמונית.

25
מצדה
צורתו של ההר, בידודו, תלילות קירותיו ומבנה סלעיו הם תוצאה של הגורמים הגאולוגיים שעיצבו את האזורים השכנים
שרון שחל
משנת 2017 פועלת במקום משלחת חפירות בראשות גיא שטיבל ומטעם אוניברסיטת תל אביב, אשר חופרת וחושפת חלקים נוספים במבצר
מצדה
על שלוחה זו בנו הרומאים, ככל הנראה בסיוע עובדי כפייה יהודים, סוללת מצור, על בסיס של עצים שהובאו מאזור ההר שפכו עפר מהודק שנאסף באזור מצדה
הקווים העיקריים בסיפור - ההתאבדות והרג הנשים והילדים - היו זרים לרוח ספרים אלו הקיר העגול החיצוני הוא בקוטר 15
ההנחה המקובלת במחקר היא שהמבנה היה שבמקור היה מקורה על מנת להגן על היונים מחיות ועופות טורפים, פתחים שנקרעו בגג או בחלק העליון של המבנה איפשרו ליונים כניסה ויציאה ואוורור על רקע זה מוצגים הממצאים הארכאולוגיים עם הסברים

מצדה

ההנחה היא ששער זה היה, עד לביטולו, שער הכניסה הראשי למצדה ואף אספקת המים זרמה דרכו.

30
שרון שחל
במחזה היא גילמה את דמותה של הילדה שרון, נערה עם
שרון שחל
במקביל, התקבלה לשחק בהצגה "נומה עמק" ב, בבימויו של
מצדה
גגו של החלל נתמך על עמודים מרובעים