רישום לכיתה א. רישום לעולים לכיתות א'

אני מאחל לכם ולילדיכם בריאות איתנה ושנת לימודים מוצלחת לאחר השיבוץ המתחמי והגיאוגרפי נלקחו בחשבון המשמעות והקושי שבפיצול אחים ל2 בתי ספר ועל כן אין פיצולים בין אחים ומי שיש לו אח בצמרות ילמד כתה א גם הוא בצמרות
הם הדברים החשובים באמת בסופו של יום ולשם אנו מנתבים את המשאבים

תהליך הרישום לכיתות א

וייפתחו בו 5 כיתות א! במידה והורי התלמיד גרושים — בעת הליך הרישום עליהם להצהיר על כך שהרישום הוא בהסכמת שני ההורים וכן למלא כתב הצהרה הנמצא במערכת הרישום.

13
רישום ושיבוץ
הודעות אישור הרשמה תשלח רק לאחר בדיקת המסמכים
הרישום כיתות לא עדכני
רישום בטופס מקוון זה מותנה בעדכון תעודת הזהות לכתובת מגורים בבנימין לפני תחילת שנת הלימודים תשפ"ב
רישום לכיתה א'
שינוי דרכי ההוראה והלמידה הינם חלק מתהליך שילך ויתרחב לרוב בתי הספר בבנימין ויעזור לילדי הגן העולים לכיתה א' להסתגל ולהשתלב ביתר קלות למערכת הבית ספרית
לא כל המקדים זוכה בשיבוץ המבוקש בגמר הרישום יקבלו אישור הרשמה בתנאי לבדיקת מסמכים
הרישום לתושבים החדשים לכיתה א: תושבים חדשים ירשמו תחילה באתר הרישום ויבחרו בית הספר הרצוי להם לאור זאת ניתן להירשם במהלך כל חודש הרישום הרשמי בזמן המתאים לכם

תהליך הרישום לכיתות א

מרגע התחלת הלימודים בבית הספר — אין צורך בחידוש ההרשמה עד תום הלימודים בבית הספר היסודי.

20
עיריית נשר
תהליכי השיבוץ מפורטים בחוברת המידע, יש להקפיד להירשם במהלך מועדי הרישום הרשמי
עיריית נשר
עד לקבלת ההחלטה לגבי ההדלגה, על ההורים לרשום את ילדם לשנת הלימודים העוקבת לגן חובה ובנוסף לרשום את הילד לכתה א '
עיריית נשר
נמשיך להשקיע בפיתוחה וקידומה של מערכת החינוך ונמשיך להציבה במקום הראשון בסדר העדיפות העירוני
במקרה זה, העירייה תשבץ את התלמידים על פי אזור הרישום ועל פי מקומות פנויים חשוב לי מעבר לפן הטכני של השיבוץ להעניק לילדים את החינוך הטוב ביותר, את התוכניות הפדגוגיות האיכותיות ביותר ואת הסביבה הלימודית המכילה ביותר
בבסיס מהלך זה עומדת האמונה כי בית הספר צריך להכין עצמו לקליטת הילדים ולא הילד הוא שצריך להתאים עצמו לביה"ס

הרישום כיתות לא עדכני

כמו כן ביצוע הרשמה, הגשת בקשה או השתתפות בפעילות הקיץ אינה מבטיחה שיבוץ בבית הספר המבוקש.

17
עיריית נשר
הורים וילדים יקרים, שמח ונרגש לברך את ילדיכם שיצטרפו בשנת הלימודים הבאה למערכת החינוך היסודי בעיר היום הראשון בכיתה א' נחקק בליבו של כל אחד ואחת מאתנו כיום מרגש במיוחד ונשאר נצור בליבנו לאורך שנים
עיריית נשר
השיקולים שהנחו אותנו בשיבוצים היו כי ילדים העולים לכתות א' מגני החובה במתחמים ברקת, שוהם 15 ושוהם 17 ישויכו לבית הספר צמרות ואליהם יתווספו תלמידים חדשים שמתגוררים ברחובות ברקת ושוהם
רישום לכיתה א'
כאמור רק לאחר בדיקת המסמכים תאושר סופית ההרשמה באתר הרישום של המועצה והודעה תשלח לנרשמים