הוכחת מעויין. תכונות המעוין, אלכסונים במעוין

החשיבות של זה היא גם בגלל שכך אנו יוצרים מצב שבו חלק מהבסיס הגדול שווה באורכו לבסיס הקטן של הטרפז בנוסף למשפטי קטע אמצעים יש עוד מספר תכונות מיוחדות של קטע אמצעים, תכונות שצריך להוכיח על מנת להשתמש בהן
תרגיל 10: דמיון משולשים בסיסי בטרפז בטרפז ABCD מעבירים את האלכסונים AC ו BD הנפגשים בנקודה O אלו גם גבהים לבסיסי הטרפז

טרפז

תרגיל 11 נתון טרפז ABCD.

23
טרפז
מרובע שיש בו זוג אחד של ישרים מקבילים וזוג אחר של ישרים שאינם מקבילים הוא טרפז
תכונות המעוין, אלכסונים במעוין
המשפטים המדויקים נמצאים בהמשך הדף
טרפז
והתשובה היא שבכמעט כל מקום שניתן לבצע חפיפת משולשים גם צריך לבצע חפיפת משולשים
צלעות נגדיות במלבן או חלק מיהן מקבילות אחת לשנייה הערה: נוסחת האלכסונים נכונה גם לחישוב ו
הוכיחו כי המרובע DEBC הוא טרפז שווה שוקיים פתרון המפתח לפתרון תרגיל זה הוא המשפט האומר כי "במשולש סכום שתי צלעות גדול מהצלע השלישית"

תכונות המעוין, אלכסונים במעוין

חישוב שטח משולש COD: יחס השטחים הוא ריבוע יחס הדמיון.

תכונות המעוין, אלכסונים במעוין
הישר DE חותך את הצלע AB בנקודה F, והישר CE חותך את AB בנקודה G
טרפז
אלכסוני המעוין לא שווים באורכם
טרפז
מה שטחו של משולש ABO? שטח משולש COD הוא פי 9 משטח משולש AOB
השטח של כל הצורות שהן מקבילית הוא: צלע כפול הגובה אל הצלע אפשרות 1: מראים שיש להם זוויות מתאימות או מתחלפות שאינן שוות
תרגיל 14: דמיון משולשים בטרפז בטרפז ABCD מעבירים שני אלכסונים הנפגשים בנקודה O נעביר את הגובה AE לצלע DC

טרפז

חשבו את שטח טרפז ABCD.

טרפז
היחס בין הבסיסים AB ו- DC הוא זה שקובע את היחס בין שטחי המשולשים
תכונות המעוין, אלכסונים במעוין
תרגיל 5 בטרפז ABCD מעבירים חוצי זווית AE
טרפז
ואת הגובה CF לצלע AB