ביטוח לאומי העלאת מסמכים. איך ניתן לשלוח לכם מסמכים?

לאחר סיום העלאת המסמכים תתבקשו ללחוץ על הכפתור "סיימתי להעלות את כל הקבצים" כל המידע שאתם מחפשים ואפשרות לקבלת החזרי מס הכנסה ללא דמי פתיחת תיק אלא במודל תשלום על בסיס הצלחה בלבד ותשלום רק לאחר קבלת תשלום מלא ממס הכנסה — השאירו פרטים ונציג מוסמך לנושא החזרי מס ליבצע עבורכם בדיקת זכאות ללא תשלום מימוש זכויות של ביטוח לאומי מימוש זכויות רפואיותואיצתור כספים אבודים
את האישור ניתן להנפיק באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי בכתובת: דרך הקישור לטפסים ואישורים באפשרותכם לקבל את הטפסים על ידי הורדה והדפסה או הזמנת הטופס שיישלח בדואר ישראל לכתובת המעודכנת במערכת הביטוח הלאומי

שליחת מסמכים לביטוח לאומי

מסמך זה נדרש מסטודנטים שנה ב' ומעלה בלבד סטודנטים בשנה א' לא נדרשים להעלות גיליון ציונים.

23
שליחת מסמכים לביטוח לאומי
הטפסים הם בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת
הגשת תביעות וטפסים און
את האישור ניתן להנפיק באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי בכתובת: דרך הקישור לטפסים ואישורים
איך ניתן לשלוח לכם מסמכים?
מלשכת רואי החשבון באו בקריאה להקל על אזרחים מהשורה המעסיקים עובדים במשק הבית
שימו לב- אין לשלוח לנו מסמכים בדואר! ניתן להעלות מסמכים מסוג : JPG, PNG, TIF, TIFF ו-PDF מכתב בקשה לקבלת היתר על בן הזוג לו ההיתר עם התאריך הרחוק יותר
פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לעובד זר המקבל כסף מחברת סיעוד החל מחודש ינואר 2014 מקבל קצבת סיעוד, המעסיק עובד זר באמצעות חברת כוח אדם, יהיה פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח על תוספת השכר המשולמת על ידו לעובד הזר בהתקיים כל התנאים האלה: - המעסיק פתח תיק בביטוח הלאומי עבור העסקת עובד זר גם אם בפועל הוא פטור על פי כללים אלו מדיווח ותשלום שימו לב, התשלום יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות, לכן חשוב לוודא שהעובדים מדווחים על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת

העלאת מסמכים

במקרים בהם העובד יגיש תביעה לגמלה למוסד לביטוח לאומי, לצורך קביעת הבסיס לגמלה, יתבקשו המעסיק והעובד להמציא הוכחות על תשלום השכר, כגון: תדפיס חשבון שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית.

24
ביטוח לאומי
אל דאגה - תוכלו להמשיך להעלות מסמכים נוספים בהמשך במידת הצורך
הגשת תביעות וטפסים און
ביטוח לאומי מרכז מידע שליחת מסמכים לביטוח לאומי מרכז מידע בנושאי ביטוח לאומי דואר אלקטרוני ביטוח לאומי המאה 21 כבר כאן והביטוח הלאומי מתכבד להיות אחד המוסדות הראשונים בארץ שמקבל מסמכים באמצעות דואר אלקרטרוני
הגשת תביעות וטפסים און
הועדה אמורה לתת תשובה ישירות למשפחה 5
ביטוח לאומי הודיע כי ניצולי שואה המקבלים רנטה מהאוצר זכאים לקצבת סיעוד מלאה במסגרת התוכנית הלאומית לסיוע לניצולי שואה תוקן גם חוק הביטוח הלאומי והחל מיום 1 וכעת כל מבקשי גמלת הסיעוד ייבחנו על ידי מעריך מטעם המוסד לביטוח לאומי בלבד
במידה שתרצה להגיש בקשה עבור מספר אנשים במשפחה לשירותי הסיעוד בסל השירותים קיים שווי כספי, כך שמי שיבחר בשילוב , יופחת השווי הכספי של השירות שייבחר מסכום הגמלה בכסף

איך ניתן לשלוח לכם מסמכים?

מחלקות הקצבאות שבו אפשר לשלוח מסמכים עבור כל הגמלאות - בהמשך יש לבחור את הנושא המבוקש, כמו אבטלה, דמי לידה וכד', ולהקיש את פרטי הזיהוי של המבוטח שעבורו רוצים לשלוח את המסמכים.

עדכונים ביטוח לאומי
גודל מקסימלי של קובץ הוא עד 5 MB
שליחת מסמכים לביטוח לאומי
מקרים בהם הביטוח הלאומי מוותר על בדיקת תפקוד חלק מתהליך הגשת הבקשה לגמלת סיעוד מלווה בבדיקת תפקוד התובע על ידי נציגי הביטוח הלאומי, אך ישנם מקרים בהם הביטוח הלאומי מאשר קבלת גמלת סיעוד ללא בדיקה אלא על סמך מסמכים רפואיים בלבד
עדכונים ביטוח לאומי
במידה וסבייך הינם יליד איראן, אנא שלח לנו צילום ת