האקדמיה ללשון ניתוח פעלים. גזרת

שם פועל שם הפועל בגזרת נלי"ה יקבל את הסיומת Xוֹת בזו הקצרה יש דגש חזק באות השנייה: עַם — עַמִּים; בזו הארוכה האות השנייה מוכפלת: עֲמָמִים
למשל: "זכר זוגי" או "זכר ונקבה רבים" נ' תחילית מנוקדת בחיריק חסר

הפועל בשפה העברית

הטיית הפעלים נעשית על פי תבניות קבועות המכונות בניינים.

24
בגרות בעברית
ר שם הפועל - לְסַפֵּר עבר הווה עתיד ציווי מדבר אני סִפַּרְתִּי מְסַפֵּר אֲסַפֵּר - נוכח אתה סִפַּרְתָּ מְסַפֵּר תְּסַפֵּר סַפֵּר נוכחת את סִפַּרְתְּ מְסַפֶּרֶת תְּסַפְּרִי סַפְּרִי נסתר הוא סִפֵּר מְסַפֵּר יְסַפֵּר - נסתרת היא סִפְּרָה מְסַפֶּרֶת תְּסַפֵּר - מדברים אנו סִפַּרְנוּ מְסַפְּרִים נְסַפֵּר - נוכחים אתם סִפַּרְתֶּם מְסַפְּרִים תְּסַפְּרוּ סַפְּרוּ נוכחות אתן סִפַּרְתֶּן מְסַפְּרוֹת תְּסַפֵּרְנָה סַפְּרְנָה נסתרים הם סִפְּרוּ מְסַפְּרִים יְסַפְּרוּ - נסתרות הן סִפְּרוּ מְסַפְּרוֹת תְּסַפֵּרְנָה - חוקים זכרו! ה' תחילית מנוקדת בפתח: הַ 2
כל בנייני השפה העברית:
שם הבנין יקושר אוטומטית לנספח המתאים לו בדף הנספחים
גזרת
בעבר, היה נהוג במיזם תעתיק פונטי, שכלליו מפורטים בדף
בכל ערך שקביעת המין בו אינה טריוויאלית, רצוי להרחיב על כך בסעיף "מידע נוסף" כל צליל E שבנטייה יהפוך לI שייך לגזרת הכפולים
בזמן עתיד, אותיות אית"ן נותרות כפי שהן, ובגוף מדבר אני ב א' אחת נשמטת, לדוגמה: אֹכַל מִתְ – לכל אורך הנטייה

תמליא

ש שם הפועל - לְהִתְלַבֵּש עבר הווה עתיד ציווי מדבר אני הִתְלַבַּשְתִּי מִתְלַבֵּש אֶתְלַבֵּש - נוכח אתה הִתְלַבַּשְתָּ מִתְלַבֵּש תִּתְלַבֵּש הִתְלַבֵּש נוכחת את הִתְלַבַּשְתְּ מִתְלַבֶּשֶת תִּתְלַבְּשִי הִתְלַבְּשִי נסתר הוא הִתְלַבֵּש מִתְלַבֵּש יִתְלַבֵּש - נסתרת היא הִתְלַבְּשָה מִתְלַבֶּשֶת תִּתְלַבֵּש - מדברים אנו הִתְלַבַּשְנוּ מִתְלַבְּשִים נִתְלַבֵּש - נוכחים אתם הִתְלַבַּשְתֶּם מִתְלַבְּשִים תתלבשו הִתְלַבְּשוּ נוכחות אתן הִתְלַבַּשְתֶּן מִתְלַבְּשוֹת תִּתְלַבֵּשְנָה הִתְלַבֵּשְנָה נסתרים הם הִתְלַבְּשוּ מִתְלַבְּשִים יִתְלַבְּשוּ - נסתרות הן הִתְלַבְּשוּ מִתְלַבְּשוֹת תִּתְלַבֵּשְנָה - חוקים זכרו! אות אית"ן בחיריק חסר פרט למדבר.

15
כל בנייני השפה העברית:
משקל אֶפְעֹל – ציווי 1
לשרוול שרוולים ופעלים גזורי שם
לדוגמה, המילה "ענק" יכולה לשמש הן כשם־תואר "הבניין הענק" והן כשם־עצם "הענק וגנו"
תמליא
בנוסף לסעיף הכתיב המלא, שכלליו פורטו לעיל, נמצאים בה הסעיפים "שורש וגזרה" ו"בניין"
בצירופים ובערכי ראשי־תיבות , יבוא התיאור המתאים בסוגריים: " צירוף ", " ראשי תיבות ", כדי להבהיר שאין לערך דרך תצורה כמילה עברית ת' בשווא נח אחרי אות אית"ן
אל תפצלו שורשים אם אינכם בטוחים שמדובר בהומונימיה משקל פּוֹעֵל – הווה 1

תמליא

להרחבה על ריבוי צורות בכותרת הערך, ראו בדף.

8
בגרות בעברית
ב-ע' הפועל הצירי הופך לפתח בגלל תזוזת הטעם בגופים מדבר, נוכח, נוכחת, מדברים, נוכחים ונוכחות
תחומים 3.3 כללים בגזרת
בניין קל משקל פָּעַל לפי כ
לשרוול שרוולים ופעלים גזורי שם
ה' תחילית מנוקדת ב חיריק חסר