Gis גבעתיים. היכנסו ותתנסו: צילומי אוויר של כפר סבא בתלת מימד

המידול החדש מהווה קפיצת מדרגה באפשרויות של דימות של העיר והתופעות שבה, ובפרט מהווה קפיצת מדרגה בעבודת התכנון והאחזקה של העיר בתחומים רבים ומגוונים: אדריכלות, פיקוח על הבניה, בטחון ועוד מחלקות המקצועיות כמו: מחלקת תכנון עיר, מחלקת פיקוח על הבנייה ועוד, יוכלו באמצעות תוכנות מקצועיות לבצע בדיקות מקצועיות שונות נוספות, הנוגעות לתכנון העיר ואחזקתה
צביקה צרפתי, ראש העיר, "מזה שנים רבות קיימת לעיר כפר סבא מפת GIS שעל גבי שכבות שונות מציגה מגוון רחב של מידע כמו: מיקום מרכזי המחזור, מועדי פינוי האשפה בכל אזור ועוד אני מזמין את תושבי העיר להיכנס למפה החדשה ולהתרשם"

Gemological Institute Of America

.

Gemological Institute Of America
אני גאה להציג בפניכם נדבך נוסף במפה העירונית, שמעתה מוצגת גם במודל תלת מימדי עדכני, שתסייע רבות לאגף ההנדסה בתחום התכנון העירוני
היכנסו ותתנסו: צילומי אוויר של כפר סבא בתלת מימד
היכנסו ותתנסו: צילומי אוויר של כפר סבא בתלת מימד

היכנסו ותתנסו: צילומי אוויר של כפר סבא בתלת מימד

.

Gemological Institute Of America
Gemological Institute Of America
היכנסו ותתנסו: צילומי אוויר של כפר סבא בתלת מימד

Gemological Institute Of America

.

11
Gemological Institute Of America
Gemological Institute Of America
Gemological Institute Of America