מה מברכים על קשיו. לא יודעת מה מברכים על כל דבר ?

על כדורי פלאפל נוהגים לברך 'שהכל' אולם למעשה, הואיל והם צמחים שרגילים לגדל באדמה, ואף מקורם של הצמחים והפירות הללו בצמחים ופירות שגדלו באדמה, ברכתם 'האדמה' אול"צ ח"ב יד, יג; הרב אליהו; שבט הלוי א, רה
וצמח שצריכים לזורעו או לשותלו בכל שנה, ברור שעל פירותיו מברכים 'האדמה'

ברכת הפירות ושהכל

אולם מצד שני היא מבטאת את הרעיון הכללי "שהכל נהיה בדברו".

25
ברכות על מלאווח, ופיצה
אבל המנהג כרמב"ם לברך עליו 'שהכל'
לוח ברכות הנהנין
ואם הפרי רוסק לגמרי, נחלקו הפוסקים אם נשתנתה ברכתו
לוח הברכות
שאם לא כן כיצד ניתן לאכול מפרי זה המוציא פירות רק בתוך שלוש שנים ראה על בננה והגזע נופל, ולכן הפרי יהיה אסור מדין ערלה
ואולי גם חששו לטעות בברכה, שאם המאכל השתנה מאוד, אין ידיעה ודאית ממה הוא מורכב, ולכן נהגו לברך עליו 'שהכל' וכיוון שיש בזה ספק, גם על פרי הפפאיה מברכים 'האדמה'
אולם ב'וזאת הברכה' בירור לו, הביא תשובה שכיום נוטעים את הפלמיטו בשביל הקורא, ומחירו גבוה, והוא יותר חשוב מהאגוזים שגדלים עליו והרוצה לצאת מהספק, לא ישתה מרק זה אלא בתוך הסעודה, שברכת המזון פוטרת את הכל

מהי הברכה על פפאיה, צנובר, סברס וקשיו

ז - ירקות ופירות הגדלים בעציץ ובמים על פרי אדמה שגדל בעציץ שאינו נקוב, מברכים 'אדמה', למרות ששורשיו אינם מתחברים לאדמה, הואיל והגדל שם הוא מין אדמה, בנוסף לכך, גם בעציץ עצמו יש אדמה.

מהי הברכה על פפאיה, צנובר, סברס וקשיו
וכן בחוברת קטנה כתוב כי כיום את רוב הפיצות לשים עם חלב, ואם טעם החלב אפילו במעט ניכר מברכים מזונות ואם לאו מברכים המוציא, אלא אם כן הרסק עגבניות נבלע בבצק וכתוצאה מכך טעם הבצק השתנה
קשיו
תודה רבה, מתנצלת על ריבוי השאלות
מה מברכים על חמוציות
למשל, אם היה צריך לברך על פרי מבושל 'העץ', וטעה וחשב שאין זה דרך אכילתו ובירך 'שהכל' - יצא, שעל הכל אם בירך 'שהכל' יצא
כל אגוז קשיו צריך לעבור טיפול מדויק על מנת להסיר את קליפתו בלי להגיר מהשרף על האגוז ולכן האוכל אשכולית ובירך עליה 'העץ', יכול לשתות אח"כ מהמיץ שנתקבץ בתחתית הצלחת, מפני שהוא טפל לפרי, ונפטר בברכת 'העץ' שבירך על האשכולית בא"ח שם
וכן על פירות פטל ואסנה מברכים 'האדמה', מפני שבכל שנה הם מוציאים מהאדמה ענפים חדשים, שנותנים פרי בשנתם השנייה ואח"כ נובלים מפני שיש לצרף את דעת הרמב"ם שמעיקר הדין אפשר היה לפסוק כמותו, ולכן כשלא נשתנתה כל כך צורתו מברכים עליו כבראשונה 'העץ' או 'האדמה'

לוח ברכות הנהנין

וגם אם טעם החלב משום מה לא ניכר אז יש מרכיבים אחרים שנבלעים בבצק כגון רסק עגבניות ובזה בוודאי טעמו ניכר.

קשיו
מהי הברכה על פפאיה, צנובר, סברס וקשיו
ולכן אין לסמוך על חלק מההכשרים הניתנים כיום ליינות, אלא לאחר בירור היטב אם אכן הכשר זה הוא גם לדעת הפוסקים המצריכים שיהיה רוב יין
לא יודעת מה מברכים על כל דבר ?
ואם אכלו שלא כדרכו, איבד את מעלתו, אבל כיוון שעדיין הוא ראוי לאכילה בשעת הדחק, מברך עליו את הברכה הכללית - 'שהכל' שו"ע רה, א; רב, יב