עלון הידברות. הידברות שופס

כמו כן, רוב העלונים מופצים באופן סדיר באתרי אינטרנט של מוציאי העלונים ובאופן מרוכז באתרי אינטרנט של הציבור הדתי, כמו "כיפה" במהלך עברה האחריות על הוצאתו לאור לידי מכון צומת, אך הוא ממשיך להביע מגוון דעות השייכות לזרם המרכזי, בדגש על גישתה של , בציונות הדתית
דפיו האחרונים של העלון מוקדשות לפרסומות הלוקחים את העלון לבתיהם במקום שאין בו , עוברים על איסור טלטול בין ל

הידברות שופס

בהמשך מופיע סקירה אודות עלונים נוספים.

11
הידברות שופס
בשנת תשע"ג 2013 החל לצאת לאור חוברת שבועית בתשלום הנקראת "כל העלונים" המכילה את רוב העלונים המבוקשים, ונשלח אל המנויים
הידברות שופס
כמו כן, מופיע ציטוט מתוך כתבי , ובעבר היה גם ציטוט מבנו,
עלון שבת
הוא מכיל את השיעורים היומיים הבאים: על שלושת מסלוליו, - , ו , , עם פירוש "חסידות מבוארת", מהדורת , עם פירוש שפה ברורה של , , , שיחה על פרשת השבוע מתוך , אגרות לזמן המתאים מתוך של הרב , שיחה מתוך , זמני היום של 60 מקומות בעולם, ועוד
יצא לאור עד שנת 2013 לאחרונה תפוצתו גברה באופן משמעותי
בעת מחלתו של הרב אליהו החליף אותו בנו, הרב בהעברת השיעור רבים מהמאמרים הנכתבים בעלון, נכתבים על ידי ו בעלי עניין בנושא עליו כתבו

הידברות שופס

לעומתם יש כאלו הסבורים שדעות פוליטיות הרואות בעין אוהדת את חזון "ארץ ישראל השלמה" הן וכל שכנוע ועידוד לדעות כאלו הוא לדעתם בעל ערך של לימוד תורה.

עלון שבת
העלון מופץ בארבע שפות; , , ו
הידברות שופס
שורת הדין, היסטוריהודי, חנוך לנוער, מבט נשי, נהלך ברגש, הלל אומר, אחד על אחד, גלויה מדור ה , חוות דעת ודעת ל
עלון שבת
רוב ההדפסה ממומנות בידי וחלק בידי תורמים נוספים