רבי מאיר בעל הנס. תפילה לרבי מאיר בעל הנס

לכל זמן ואירוע — לפניכם לקט כנראה נשתרבב המנהג הזה באופנים שונים, עד שהתפתחו הקופות לצורך ה"חלוקה" על שם רמבה"ן
מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל הערות לערך: שם המעיר: דודי מאור הערה: תמוהה הקביעה ש"רבי מאיר בעל הנס" אינו רבי מאיר התנא ואף אחד אינו מזכירו בשם 'בעל הנס' עד המאה ה- 18, שכאמור אז אירעה הטעות והערבוב בין שני החכמים

הילולא של רבי מאיר בעל הנס

הרב בן ציון מוצפי - תולדות חייו של רבי מאיר בעל הנס.

Category:Rabbi Meir Baal Haness
באמצע הדרך אשר על יד הים מקובל הוא בפי כל אשר שם הוא נוכח בארה של מרים"
Category:Rabbi Meir Baal Haness
זרק ר"מ אבן על הכלבים שהיו שם ומיד הם באו לטורפו, אך הוא אמר 'אלהא דמאיר ענני' ולא קרא לו מאומה
עמוד הבית
לפי המנהג, בשעת נתינת הצדקה אומרים "אלקא דמאיר עננו" פעם אחת או שלש פעמים
רבי מאיר, שכאב את כאבה הגדול של גיסתו הצעירה, ביקש לפדותה וצעד אל בית הבושת חלומות מדברים אלינו אל תתעלמו — מרגישים שנדבקו בכם רוחות רעות? All structured data from the file and property namespaces is available under the ; all unstructured text is available under the ; additional terms may apply
את בתו, אחותה של ברוריה אשת ר' מאיר — הכניסו הרשעים לבית בושת הוא משער שהיו אז על שמו של הרמב"ן, וכאשר הגיעו ארצה בתקופה מאוחרת יותר מצאו את השם "קופות רמב"ן" ופתחו את בטעות כ" רבי מאיר בעל נס", וקראו על שם זה את קופות הצדקה

קבר רבי מאיר בעל הנס

לפי כלל זה אדם שצעד ברחוב ונתקל בדבר מה ונפל, האחריות המלאה של המעשה ותוצאותיו מוטל עליו בלבד, כאילו עשאו בידיים.

29
הילולת רבי מאיר בעל הנס
און די מחלוקה דא איז געווען אין טראנסילוואניען
תפילה מיוחדת בציון רבי מאיר בעל הנס, ביום ההילולה. שלחו שמות לתפילה עכשיו
מאז קנה לו רבי מאיר את כינויו — רבי מאיר בעל הנס
רבי מאיר בעל הנס
וסמוך לחמי טבריה שם רבי ירמיה"
כל התפילות לכל הישועות בכל הנושאים שבעולם, תשקיעו כל יום 15 דקות קריאה ב הרב מרדכי אליהו על יום ההילולה של ר' מאיר בעל הנס
אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני נתן לו רבי מאיר סכום של דינרים ואמר לו, במחצית הסכום תשתמש לפייס את השלטון, והמחצית השניה תהיה לך

מי היה רבי מאיר בעל הנס? קווים לדמותו

תאמרו הסגולה השלימה והכי טובה לנשים — — להתחיל את השבוע בשמחה עומדים לפני מבחן חשוב? בא אצל השומר וביקש לשחררה.

אנציקלופדיה יהודית דעת
ענוותנותו מתבטאת במיוחד בכך שאף הוא עצמו לא נהג הלכה כדברי עצמו במקום שחבריו חלקו עליו: "אמר רבי שמעון בן אלעזר: פעם אחת חש רבי מאיר במעיו, ובקשנו לטרוף לו יין ושמן ולא הניחנו
תפילה מיוחדת בציון רבי מאיר בעל הנס, ביום ההילולה. שלחו שמות לתפילה עכשיו
כאשר בנו את הבנין על קברו של רבי מאיר בטבריה, כתבו עליו בטעות 'רבי מאיר בעל הנס'
אנציקלופדיה יהודית דעת
פארוואזשע איז רביה"ק מ'סאטמאר - אליינס א זון פונעם קדושת יו"ט - אריבער געגאנגען צו כולל שומרי החומות? ה יִתֶּן לְךָ כִלְבָבֶךָ וְכָל עֲצָתְךָ יְמַלֵּא