מי נעם. סניפים ושעות פעילות

באפשרותכם להזמין תור מראש ולחסוך את זמן ההמתנה במחלקת שירות הלקוחות של התאגיד מי מפקח על פעילות תאגיד מי נעם? נציגי שירות הלקוחות והטלפנים, ממתינים לכם שישה ימים בשבוע
מהי צריכה משותפת הפרשי מדידה? שאלות נפוצות ותשובות מדוע הוקמו תאגידי המים? קיבלתי חשבון מים גבוה מהרגיל מה עלי לעשות? פניה לרשות הממשלתית למים וביוב תאגיד מי נעם כפוף לרשות הציבורית למים, והוא פועל תחת פיקוח של רגולטור מטעם המדינה — הממונה על תאגידי מים וביוב במשרד התשתיות הלאומיות

פניות

החברה אינה אחראית לתקינות מערכת המים הפנימית, שאחרי מד המים הכללי בנכס, וזו הינה מערכת פרטית, המצויה באחריותם הבלעדית של הצרכנים.

6
שאלות נפוצות ותשובות
השכיחות שבהן הן שימוש ישיר מהצנרת הראשית לצורכי תחזוקת הרכוש המשותף של הבניין, כגון השקיה או שטיפה, וכן נזילות מהצנרת הראשית של הבניין
פניות
סניפים ושעות פעילות
הצריכה הפרטית או המשותפת היא "צריכה חריגה", דהיינו היא פי 150% ומעלה מן הצריכה הרגילה
טרם חלפו שישה חודשים מתום התקופה האחרונה לגביה מתבקש תיקון החשבון בגין נזילה 4 במקרה כזה, בעד כמות המים שעד לצריכה הרגילה, ייערך החיוב לפי התעריפים הרגילים, ובעד כל כמות נוספת ייערך החיוב לפי תעריף מופחת
צרכנים רשאים לברר תלונות ברשות המים והביוב הממשלתית, לנוחותכם אנו מצרפים את פרטי ההתקשרות עם רשות המים והביוב הממשלתית תקלות במערכת הביוב - מי נעם מחויבת לטפל בתקלות ביוב במערכת העירונית בלבד ועד גבול המגרש הפרטי

פניות

התאגיד מחויב להציג לממונה באופן שוטף דוחות כספיים וכן דוחות נוספים המשקפים את פעילותו בתחום משקהמים והביוב בעיר.

16
פניות
הסיבות לצריכה המשותפת הגבוהה עשויות להיות מגוונות
שאלות נפוצות ותשובות
תאגיד מי נעם אחראי על רשת המים והביוב העירוניות בלבד שבתחומי פעילותה
שאלות נפוצות ותשובות
בסוגיות הנוגעות לחשבונות המים והביוב ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות