כביש שש טלפון. כביש 6

אבן הקילומטר המופיעה במחלף מאחז מסמנת 68 קילומטר, אך בפועל הכביש המתוכנן שחלקו נסלל שבין מחלף נאות חובב למחלף מאחז צפוי להיות באורך של 56 קילומטר ההנחיה התכנונית הייתה לשמור על המצאי האקולוגי הקיים בנוף הכביש ולשלבו בתוצר באמצעים ושיטות אשר יאפשרו המשך שגשוגו
מערכות גבייה אוטומטיות קיימות במקומות רבים בעולם, אולם בעת פתיחת הכביש לתנועה היה רק ב כביש נוסף בו השימוש במערכת הגבייה האוטומטית הוא חובה באוגוסט 2003 הורחב הכביש צפונה עד ל ובינואר 2004 הושלם הקטע המרכזי עם חנוכת הקטע ממחלף ניצני עוז למחלף עירון

כביש 6

רשת ביטחון זו הופעלה מספר פעמים עד.

29
כביש 6
בקטע הכביש בין צומת הגדי עם לצומת קמה עם כביש 264 מתוכננת הרחבה לכביש דו-נתיבי דו-מסלולי על מנת להפחית את הסיכונים לאורכו ולשאת את הביקושים הצפויים בו
כביש 6
בתקופת הזיכיון נקבע סכום מינימלי שאותו הזכיין אמור לקבל במסגרת תפעול הכביש מדמי מנוי
כביש 6
לאורך התוואי המדינה החלה לבצע מספר אלא שבשנת 1998 המדינה הפקיעה אדמות בכפר הסמוך ל
בהמשך השנה נחנכו קטעים ומחלפים נוספים בין מחלף קמה למחלף שוקת, המפוצל לחלק מערבי בחיבור עם כביש 31 ולחלק דרומי בחיבור עם כביש 60 מלבד ההשקעה הפרטית של כשלושה עד ארבעה מיליארד שקל מכספי הזכיין, השקיעה מדינת ישראל באמצעות חברת כביש חוצה ישראל בתכנון הכביש, פינוי התוואי, רכישת שטחים ועוד
הכביש הוסב לדרך פרוורית מהירה ומשרת את ערי השרון בימים אלו מתבצעות עבודות למחלוף צומת שוקת הוותיק עם כביש 60, שייקרא מחלף מיתר

כביש 6

החברה התחייבה לביצוע הפרויקט בפרק זמן של 40 חודשים לכל היותר, ולאחריו תקבל את הכביש לתקופת זיכיון של 34 שנים.

כביש 6
ב-28 במרץ 2019 נפתח המקטע השני של כביש 6 צפון קטע 3 , ממחלף העמקים ועד
כביש 6
קטע זה יחבר בין מחלף שוקת למחלף נבטים עם
כביש 6
בשנת הוא כבר הוכנס ל תמ"א 3 ובהמשך לתמ"א 31 , אולם לא נעשה כמעט דבר עד סוף