פלא טבע. פלא טבע

צבעוּ את הצפרדעִים בּצבעי אזהרה בּוֹלטִים כּך החוֹפִים יהיוּ נקיִים ונעִימִים יוֹתר, וּבעלי החיִים בּים שוּב יחיוּ בּבִיטחוֹן
קלמר בּד בּד הוּא חוֹמר רך וגמִיש שאפשר לגזוֹר ולתפּוֹר אוֹתוֹ כּשגדלתִי למדתִי בּאוּנִיברסִיטה על בּעלי חיִים ימיִים ועל סבִיבת החוֹף והים

הילקוט הדיגיטלי תש״פ 2021

השערה מה יקרה כּשנשִׂים את הבּיצה בּכל אחת מהכּוֹסוֹת? לכן משתדלִים להשאִיר שטחִים פּתוּחִים ליד השׂדוֹת.

3
פלא טבע ב', 1
בּספר צִילוּם של אִיסוּף מלפפוֹנִים כּשמחזִיקִים בּיד את הכּוֹס
פלא טבע מפגשי הדרכה מקוונים
את תוֹצאוֹת הנִיסוּי תגלוּ בּפּרק הרבִיעִי
פלא טבע ב', 3
הכּוֹתרוֹת: מוּצרִים, תכוּנוֹת: צוּרה, צבע, ריח שאריוֹת פּרִי, --, --, -- כּוֹס פּלסטִיק, --, --, -- דף ניר, --, --, -- שׂקִית פּלסטִיק, --, --, -- פּקק מתכת, --, --, -- משׂוֹחחִים ב
זהוּ צמח הכּוּתנה בּסוֹף הקיץ השערה התבּוֹננוּ בּאיוּר ושערוּ היכן כּל עוֹף מוֹצא את מזוֹנוֹ
בּספר דף וּבוֹ 8 מדבּקוֹת עם צִילוּמִים 1 אילוּ תכוּנוֹת מיוּחדוֹת יהיוּ לוֹ? לאחר שנבחרו פלאי תבל, הוחלט לקיים תחרות דומה עבור פלאי עולם הטבע

פלא טבע מפגשי הדרכה מקוונים

קלמר מתכת מתכת הִיא חוֹמר מברִיק, אטוּם, קשִיח וחזק.

16
הילקוט הדיגיטלי תש״פ 2021
בלוג הטיולים של חן
כּתבוּ מספּר ליד כּל משפּט לפִי סדר האירוּעִים שבּסרטוֹן
פלא טבע
קוֹטפִים את הכּוּתנה בּעזרת קטפת
חוֹקרִים ממכוֹן האקוריוּם של מפרץ מוֹנטריי שבּארצוֹת הבּרִית גִילוּ שראשוֹ שקוּף, ואפשר לראוֹת את האיברִים שבּתוֹכוֹ
המדבּקוֹת שעל הבּקבּוּקים מסוּמנוֹת בּסִימני אזהרה כּשרוֹאִים אחד מסִימני האזהרה האלה — אסוּר לגעת, אסוּר לפתוֹח את הארִיזוֹת, ואסוּר לשתוֹת אוֹ להריח את החוֹמרִים שבּתוֹכן צירוּ בּעזרת האבנִים על משטח קשה

פלא טבע מפגשי הדרכה מקוונים

בּהצלחה, וּבוֹאוּ נמשִיך לשמוֹר על הסבִיבה! לפרח הדבוֹרנִית מראה של דבוֹרה נקבה וגם ריח של דבוֹרה.

24
פלא טבע ב', 3
כּדי לעשׂוֹת זכוּכִית מחוֹל צרִיך לבצע כּמה פּעוּלוֹת
הילקוט הדיגיטלי תש״פ 2021
העבִירוּ את הצמר בּתוֹך החרִיצִים הלוֹך ושוֹב
פלא טבע
כּשהדג חש בּסכּנה הוּא מסתתר בּתוֹך המדוּזה