משוב תלמידים מורים. ‎משוב תלמידים והורים on the App Store

Trying to find a grade I got feels like a trip to Bituah Leumi Gmail done years ago what the devs cannot do now
משו"ב היא מערכת אינטרנטית לניהול בסיס הנתונים הבית ספרי, אשר מוזן על ידי המנב"ס ועל ידי צוות בית הספר And what about creating a better sorting parameters?

‎משוב תלמידים והורים on the App Store

Like ones that can be actually used for our convenience.

3
‎משוב תלמידים והורים on the App Store
התוכנה מרכזת בזמן אמת מגוון נתונים: ציונים, התאמות לימודיות, העדרויות ועוד
‎משוב תלמידים והורים on the App Store
‎משוב תלמידים והורים on the App Store

‎משוב תלמידים והורים on the App Store

.

29
‎משוב תלמידים והורים on the App Store
‎משוב תלמידים והורים on the App Store
‎משוב תלמידים והורים on the App Store

‎משוב תלמידים והורים on the App Store

.

9
‎משוב תלמידים והורים on the App Store
‎משוב תלמידים והורים on the App Store
‎משוב תלמידים והורים on the App Store