הסכסוך הישראלי פלסטיני. Homepage

רק מלחמה טוטלית, שתביא לכיבושה של ישראל, יכולה לעשות את זה — דבר שאפילו ההזויים שבפעילים לא חולמים עליו בפועל, בחינה מעמיקה של התבטאויותיו ומעשיו של דונלד טראמפ, לאורך הקריירה שלו, מצביעה על מספר קווים מנחים — לא אידיאולוגיים אמנם, אבל בכל זאת ברורים למדי
שיחה על העוול שנובע מפרקטיקות הכיבוש, וגם בזה נוכחתי, עשוי להוביל לתוצאה טובה יותר במהלך המלחמה, כחלק מהשתלטות צה"ל על מערב ביירות, ביצעו אנשי את במהלכו רצחו מאות מתושבי הפלסטינים שבמערב ביירות

Homepage

אפילו כאן, דרך אגב, טראמפ ייאלץ להתחשב בעמדותיו של הקונגרס, שרובו מורכב מרפובליקאים שמרנים מהסוג הישן.

17
Homepage
השנה, בגלל פיגוע דקירה של נער מעורער בנפשו בתל אביב, חסם משרד הביטחון את כניסתן של המשפחות הפלסטיניות, וטקס מקביל נערך בבית ג'אלה
נטל הסכסוך הישראלי
את זה אפשר לעשות, כפי שהוכיח טראמפ במהלך הקמפיין, גם כשאתה סותר את עצמך בלי הפסק
התקשורת הבינלאומית: של הסכסוך הישראלי
אולם בעבור הפלסטינים סעיף זה חיזק את רצונם להגדרה עצמית
הגישה הזאת מבוססת על מסקנה מסויימת מהניסיון ההיסטורי של האינתיפאדה השנייה ותוכנית ההתנתקות אף שחסמים אלה נידונו במחקרים שונים הם לא רוכזו באופן משולב ולא שוקללו כדי לספק תמונה כוללת ומורכבת של סכסוך זה, שהוא עיקש וקשה במיוחד ליישוב
התנגדו לעליה היהודית הגוברת לארץ ישראל משום שראו בה איום ממשי על זהותם כעם ועל שיוכם למרחב הערבי בעקבות הצהרה זו הכירו ארצות הברית ומדינות רבות אחרות באש"ף

הסכסוך הישראלי

בעבר, את הסיבות לכישלון ההיסטורי והמתמשך של התנועה הלאומית הפלסטינית.

18
Homepage
אחד מההאשמות העיקריות שהועלתה נגד הרשות הפלסטינית לאחר מותו של ערפאת, גרסה כי ערפאת ובכירים בארגון הפת"ח קיבלו לאורך השנים מיליארדי דולרים במסגרת הסיוע הכספי אשר הועבר לידם ממדינות וארגונים זרים כאשר מעולם לא נעשה שימוש בכספים הללו לצורך פיתוח החברה הפלסטינית
Terrorism
דבר זה מפריע לדיכוטומיה הילדותית בין טוב ובין רוע, בין קורבן לבין מקרבן, שעומדת ביסוד האקטיביזם הפוליטי שלה ושל דומיה
Homepage
פעילות זו הייתה חלק מ ובעקבותיה קיבע יאסר ערפאת את מעמדו כשליט הבלעדי של חלקים נרחבים באזור דרום לבנון ראו גם
המחקר מתמקד במאפייניו הייחודיים של הסכסוך המבליטים את החסמים המבניים, האסטרטגיים, הפוליטיים, הפסיכולוגיים, ההיסטוריים, התרבותיים והדתיים, המונעים או מקשים על הצדדים לשים לו קץ תהליך המשא ומתן הוביל ל בין ישראל לרשות הפלסטינית, אשר היווה תוספת להסכמי אוסלו שקדמו לו, ופירט את הצעדים אותם ממשלת ישראל והרשות הפלסטינית צריכים לנקוט על מנת ליישם את הסכם הביניים משנת 1995 הסכם אוסלו ב' וקבע לוח זמנים מדויק לביצוע הצעדים הנדרשים תוך שמירה על הדדיות
חלק ממבקרי ההסכם מימין, בעיקר ראשי מועצת יש"ע, תהו מדוע יש לשלם במטבע קשה דחיית הסיפוח או ביטולו על הסכם שממילא משקף אינטרסים קיימים משברים הקשורים לאתרים הקדושים הציתו באופן קבוע אלימות"

נטל הסכסוך הישראלי

לבסוף הושגה הסכמה להעברת יאסר ערפאת וחברי ארגון הפת"ח מביירות, בחסות כוח בינלאומי גדול ל.

7
מצליחה לומר דבר חדש על הסכסוך הישראלי
מכיוון שהסמכות על האזור נמצאת בידי ישראל, והיא, אפעס, לא מתעניינת בנתיב שעוברים בו רק פלסטינים — הכביש נותר משובש ומסוכן
חסמים לשלום בסכסוך הישראלי
הטיול הנוכחי היה מרתק, והוא נמשך יומיים: היינו באתר הארכיאולוגי של סבסטיה, ביקרנו ואכלנו בכפרים פלסטינים, ראינו נוף מדהים של הרי השומרון ונסענו באישור הצבא בכבישים פלסטיניים שאסורים בדרך כלל לאזרחים ישראלים
Terrorism
שיחות אלו הסתיימו ללא תוצאות של ממש