איזהו גיבור הכובש את יצרו. איזהו גיבור...?

קטע העשרה: "לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה'" הגאון ר' יחזקאל סרנא זצ"ל, ראש ישיבת חברון, היה נוהג לשאול ילדים: האם החשמונאים היו גיבורים או חלשים? רק היכולת 'לכבוש את היצר' מלמדת, שכל חלקי הנפש מאוזנים ורגועים, 'כבושים' תחת שלטון הרוח, ושותפים להתעלותו דמדמכבד לכל אדם, יאהבוהו ויכבדוהו גם הם
שאלה: האם מותר לאכול דגים בחלב או בחמאה תשובה: שנינו במסכת חולין דף קג: כל בשר אסור לבשל בחלב, חוץ מבשר דגים וחגבים מה באה אפוא המשנה לחדש? ועל הכתף השנייה, לבן וזורח, נח לו "היצר הטוב"? ובתנחומא פ' בראשית אמרו חז"ל

איזהו גיבור

פירש הר"ב שראוי להתהלל בחכמתו.

27
משנה אבות ד א
תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה
איזהו גיבור הכובש את יצרו
דכל עוד יותר שעמוק העניין, יותר אפשר ועלול לטעות בו
מחשבת אבות
בעולם שנוטה יותר ויותר להגדיר "חיים" במונחים של גמישות, קלות תנועה וממדים חומריים נוספים, יש בכך מסר חשוב שבכל אחד מאיתנו, בסופו של דבר, מצויים סופר-כוחות
בשל כך מלבד המעלות שרואה בכל דבר, רואה הוא גם את החסרונות ענה העשיר, לא רק שאינו זכאי לצל"ש, אלא ראוי הוא לעונש, ודינו כ"עריק" מן הצבא, כי לא יתכן שיעשה דין לעצמו, ומאחר ששיבצו אותו כחייל מחיל הפרשים, אינו רשאי לנטוש את מחנהו ללא הוראה מפורשת מן המפקדה הצבאית
מה מוסיף לנו קטע זה על אישיותו ודרכיו? ופי' הר"ב שנמצא כוונתו לש"ש והיינו ממש השכל וידוע אותי מלאך שחור עם קלשון שיושב על הכתף השמאלית ולוחש לאוזן כל מיני דברים רעים? אלא, שבכדי להצליח לחבר את החיים לחכמת התורה והמצוות, עלינו להכיר את כל הדקויות הקיימות, ולחבר את כולם למבט של תורה

פתגם: אֵיזֶהוּ גִּבּוֹר?

דמתוך שהוא נהנה מיגיעו לא בא לידי גזל ונוחל שני עולמות.

25
איזהו גיבור? הכובש את יצרו
לא כן כאשר אדם מתבונן במורכבות של זולתו, ומעריך ומכבד בו נקודות ספציפיות, גם כוחות שטרם יצאו אל הפועל והם רק בגדר 'פונטציאל'
פתגם: אֵיזֶהוּ גִּבּוֹר?
מי שעובר בסופרמרקט, וחושב מחשבות על גניבת פריטים הוא אדם נורמלי, החייב להתגבר על יצרו
משנה אבות ד א
סמנו את הקטע הרצוי על ידי העברת העכבר תוך כדי לחיצה על כפתור שמאלי בעכבר
ארבעה ערבים הכול עבר כשורה איזהו מכובד המכבד את הבריות, מידת הכבוד, בשונה מגבורה ומעשירות, מקומה ברוח ובנפש
רכבת תחתית מפחיתה את מספר העיניים המתבוננות בחוצות העיר, ועיניים הן מצלמות האבטחה הטובות ביותר

איזהו גיבור?

כאמור, אינך צריך להרגיש עצמך מוזר או מנודה מבחינה חברתית, אלא, ככל אדם שיש לו נטייה שלילית.

4
איזהו גיבור?
אוכלוסיית היעד: חט"ב - חט"ע משך ההפעלה: 45 דקות
פתגם: אֵיזֶהוּ גִּבּוֹר?
בליל החנוכה הראשון הדלקתי את הנר הראשון ובירכתי עליו את הברכות, שרנו יחד "מעוז צור", ונזכרתי כיצד חגגנו את החג בבית
איזהו גיבור?
אולם השכלת האדם שמעצמו, מבלי שיקדימה לימוד סברות מאחרים היא לרוב דלה ורזה