יניב זגורי. יניב זגורי

הסבר כבוש זה מסבך את בוחבוט וקושר אותו לעבירה בפרט מהותי בתחום המחלוקת - מיקומו בזירת האירוע הוסבר, כי עברו הפלילי שאיננו מכביד, והאופן השלומיאלי בו בוצעה העבירה בה הורשע - יש בהם להעיד שאין מדובר באדם בעל דפוסים עברייניים
זגורי - נטען, כי בבואו לגזור את דינו של זגורי העניק בית המשפט קמא משקל יתר לשיקולי ההרתעה, ללא הסבר מניח את הדעת וללא ששקל את נסיבותיו הייחודיות של המקרה, וביניהן תוצאות העבירות לאחר העיון לא ראינו להיעתר לערעורה של המדינה, חרף חשדות כבדים, שיתכן כי מזוכה אשם

1361/10 מדינת ישראל נ. יניב זגורי 02

בניהם של יוסף ורחל זגורי, רתך ועקרת בית.

בשפ 1378/20 יניב זגורי נ' מדינת ישראל · פסקי דין · אפיק ושות׳
נציין כבר עתה, כי זגורי זוכה מהעבירות שיוחסו לו באישום זה ובנקודה זו בלבד הגישה המדינה ערעור מטעמה על הכרעת הדין
1361/10 מדינת ישראל נ. יניב זגורי 02
כי אם יש לך חובות לאנשים חזקים, איך אתה מסתובב ומנקר עיניים עם רכב כזה? המערערים זוכו מהעבירות שיוחסו להם באישום הרביעי והחמישי, וכאמור זגורי זוכה מהעבירות שיוחסו לו באישום הראשון
בשפ 1378/20 יניב זגורי נ' מדינת ישראל · פסקי דין · אפיק ושות׳
בהמשך הדברים מובאים שיקולים שראוי שיילקחו בחשבון בטרם ההכרעה בדבר תוצאות אי החוקיות
בית המשפט התרשם מן העדויות וקבע ממצאי מהימנות חוששני, כי הספקות שמטילים המערערים בגרסתו של קורקוס אינהרנטיים הם למרבית עדויותיהם של עדי מדינה, וכפי שנזדמן לי להעיר בעבר: "'עד מדינה' לעולם אינו צדיק בדורותיו, ואכן התואר 'עד מדינה', הנשמע 'מלכותי' לאדם מן היישוב, אינו משמיע כבוד של מזכיר מדינה, ואינו משקף לאמיתו אלא לשון נקייה כלפי עבריין המעיד כנגד טובת הנאה מסוג זה או אחר נגד משתתפים אחרים בעבירות, שותפיו לעבירות" עניין אגבאריה, פסקה ח'
זאת מעבר להגינות כלפי הנאשמים הפוטנציאליים שיפליל עד המדינה, הבאה לידי ביטוי מובהק בקביעה, שעל תיעוד זה ועל נוסח ההסכם יחול סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי סעיף 12א להנחיית היועץ המשפטי יש לבחון איפוא האם אכן היתה חובה לתעד את חקירתו של קורקוס כחשוד בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום; ויודגש החוק אינו כולל חובה לתעד את חקירתו של קורקוס כעד בהליך שעשוי להיות מנוהל נגד נאשמים אחרים

1361/10 מדינת ישראל נ. יניב זגורי 02

חנוכוב - מרכיב המאסר בפועל שנתיים ו-6 חודשים יופחתו 4 חודשים, כך שעונש המאסר בפועל בענייננו יעמוד על שנתיים וחודשיים.

1361/10 מדינת ישראל נ. יניב זגורי 02
הדלת נטרקה כמה מאות מטרים מן הסוף
1361/10 מדינת ישראל נ. יניב זגורי 02
לטענת המדינה, סיוע נוסף טמון בשקריו של זגורי לעניין קיומו של מניע לפגיעה בחלפון
1361/10 מדינת ישראל נ. יניב זגורי 02
ימ"ר נגב נראה כמו עמותת צדקה מול וילות האחים השמורות בשבע מצלמות, עם בריכות שחייה ומשטחי עץ וגינות גדולות