حياتي كلها صبر وجلاده. حياتي كلها صبر وجلادة!!!!!

by published on 2016-09-29T10:16:44Z Recommended tracks by published on 2017-07-27T09:46:03Z by published on 2018-08-28T21:55:42Z by published on 2017-02-27T20:44:48Z by published on 2018-01-05T15:04:01Z by published on 2018-07-26T05:08:56Z by published on 2015-01-16T03:04:31Z by published on 2016-05-14T17:51:27Z by published on 2018-02-23T00:51:56Z by published on 2018-07-13T20:35:46Z by published on 2016-12-31T12:42:03Z•

حياتي كلها صبر وجلادة!!!!!

.

22
حياتي كلها صبر وجلادة!!!!!
قصيدة حياتي كلها صبر وجلاده
كلمات اغنية حياتي كلها صبر

غريق في هوا راع القلادة

.

10
غريق في هوا راع القلادة
حياتي كلها جرووووح
حياتي كلها جرووووح