מניית לאומי. מניית לאומי

נ מחזור עיסקה אחרונה בכסף נפח ע בית השקעות אנליסט תאריך המלצה שער ביום המלצה מחיר יעד מרחק מהיעד מחיר נוכחי המלצה אי
לטענת האנליסטים הסיבה הראשונה היא ירידת התחזיות לרווחי כיל ל- 2009 לכך הוסיפו כי במכפיל הון של סביב 0

מניית לאומי: המלצות אנליסטים

מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים.

14
מניית לאומי: המלצות אנליסטים
האנליסטים הוסיפו כי למשבר האשראי בארה"ב לא תיהיה השפעה מהותי על הדוחות, וכי עד היום בחר הבנק לרשום רק חלק קטן מירידות הערך בדו"ח רווח והפסד, את היתרה רשם כירידת ערך זמנית
מניית לאומי
עוד הוסיפו כי לאחר מס' רבעונים בהם נרשמו הוצאות גבוהות, צפויה ירידה מסוימת בהוצאות הרבעון השני, בעיקר עקב עונתיות, ובראיה שנתית הוצאות הבנק עלולות לעלות באופן מתון
מניית לאומי
נ שער גבוה שער נמוך מחזור בכסף מחזור ממוצע שנתי באלפי ש"ח 2,453 86,796,432 3,546,199 2,475
הנתונים באדיבות בהמלצות האנליסטים המוצגות באתר גלובס אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך ירידת ערך של תיק ניירות הערך של לאומי ב- 3
בשל כך מעדכנים את מחיר היעד למניית לאומי ל-10 ש' מ-15 ש' בהמלתם הקודמת ומורידים את ההמלצה ל'ניטרלי' מ'קניה' קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר האינטרנט של "גלובס"

מניית לאומי: המלצות אנליסטים

הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.

מניית לאומי: המלצות אנליסטים
מניית לאומי
מס' עיסקאות מחזור עיסקה אחרונה ע
מניית לאומי