שלח לחמך על פני המים. שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו

ועליו אמר בן- סירא: 'פרוס לחמך ושולחנך לכל מי שיבוא תתן' בעצם זהו עקרון ההדדיות המוכר לנו
ויש שפירשו שהנמשל הוא תורה: שלח את דברי תורתך לרבים, גם אם נראה שאינם מקשיבים, כי בסופו של דבר הדברים יחדרו ויועילו ראו בפירוש תעלומות חכמה: " זהו אזהרה לחכם, שאף אם רואה שאין הדור מקבלין תוכחה, מכל מקום יוכיח אותן מחקרים פסיכולוגיים מחזקים רעיון זה: " עזרה לזולת משפרת גם את הסיכוי שהאדם העוזר יזכה בעצמו לעזרה בעתיד, אם יזדקק לה

ממקור ישראל

לימים מת האיש ההוא, והיה אותו נער זוכר מה שציוהו אביו, זרוק לחמן במיא.

15
ניב שפה
ממקור ישראל
אמר לו: "כך ציוני אבי, זרוק לחמך במיא
ניב שפה
הוציאו מפיו ונשקו ולימדו שבעים לשונות וכל התורה כולה וזרקו על שלוש מאות פרסאות מים עד יבשה; ונפל במקום אחד, שלא דרכו בו בני אדם
מלות מפתח: אליהו הנביא, גילוי אליהו, לחם, מלח, דג, לוויתן, ים, לשון חיות ועופות, עורב, אוצר, שלמה המלך
יום אחד הלך וקנה דג אחה קרעו ומצא בו מרגלית או אבן טובה עוד ימים באים ותקבל תשלומך

ממקור ישראל

בנוסף , עצם השימוש במילים מליציות דווקא , כמו מילים שמקורם בתנ"ך או במטמון התרבות והיצירה העברית לדורותיה ,יש בו כדי לעורר את הרגש לכיוון שאליו מכוונים.

16
ניב שפה
וכשנפל עייף נשא עיניו וראה שני עורבים פורחים עליו והיה אחד אומר לאביו: "אבי, תראה אדם זח אם הוא חי או מת? ראו למשל רש"י: " עשה טובה וחסד לאדם, שיאמר לך ליבך עליו אל תראנו עוד כאדם שמשליך מזונותיו על פני המים, כי
ממקור ישראל
הביטוי עושה שימוש באסוציאציות שהוא מעלה , תוך שימוש בזיכרון התרבותי המשותף למשתתפים בשיחה , ונעזר בהמחשה ציורית של המסר
שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו
מעשה- בוך גסטר , סי' 194 וכאמור, הרשת החברתית המסועפת יכולה גם להיות מקור פוטנציאלי של עזרה בעתיד או לפחות של מידע על מקורות עזרה אפשריים" האוניברסיטה הפתוחה, פסיכולוגיה חברתית, כרך ג', יחידה 6, עמ' 175; ע"פ חגי הופר
פתח הדג את פיו ובלעו והכניסו בים והביאו אצל לוויתן

ניב שפה

אמרו לו: "זהו האיש, שעמדה לו פת לחם שהשליך שם, שמתוך כך הרגיל הדג עצמו לבוא שמה וניצוד.

6
שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו
אפשר לפרש את העצה באופן מילולי: כדאי לך להשליך לחם על פני המים, כי הדגים יאכלו את הלחם ויתרגלו להתקרב לחוף, ואז תוכל לדוג אותם ראו ראב"ע: " ויש אומרים כי אלו המים הם מימי בריכה, ויש שם דגים; ואין לנו צורך לפירוש הזה"
ממקור ישראל
למחר בא אותו נער כמנהגו ורצה לעמוד על אותו מקום ונפל במים
שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו
א: אלפא-ביתא דבן סירא, סי' ז, 6-5; מעשה ה', 44-43