כהונת נשיא. הפסקות החשמל מאיימות על המשך כהונת נשיא דרום אפריקה

ביום ד', אלפי חברים בקונגרס האיגודים המקצועיים החזק במדינה שבתו במחאה על תוכנית הפיצול של אסקום ההחלטה זכתה לכינוי "חוק גרוניס", כיוון שאפשרה את מינויו של לנשיא בית המשפט העליון זמן קצר לאחר חקיקתה
המחלוקת בין השופטים נפתרה עם חקיקתו של חוק היסוד, שבו נקבע במפורש כי בסמכותו של הנשיא לעשות כן חוק היסוד קובע גם כי אם נדרש הנשיא להעיד, תיגבה עדותו במקום ובמועד שייקבעו על דעתו

נשיא מדינת ישראל

שניים מנשיאי המדינה סיימו את כהונתם בדרך זו, הנשיאים עזר ויצמן ומשה קצב.

22
אושר: תוגבל כהונת נשיא העליון
ריבלין נאלץ להסתפק בתפקיד , ובתגובה לסגירת התיקים אמר "מי יחזיר לי ולמשפחתי שלוש שנים וחצי קשות שלקחו לי
מתקדם לחקיקה: הגבלת כהונת נשיאי
תיבש ימיני, אם אחתום אי-פעם על לאיש הארור הזה
מתקדם לחקיקה: הגבלת כהונת נשיאי
הפסקה זמנית נשיא המדינה מפסיק זמנית למלא את תפקידו ולהשתמש בסמכויותיו בשלושה מקרים: אם יצא מ, אם ועדת הכנסת אישרה את הודעתו כי ממנו דרך ארעי למלא את תפקידו או אם ועדת הכנסת החליטה, ברוב של שני שלישים מחבריה, כי נבצר מהנשיא למלא את תפקידו מטעמי בריאות
איתן ציין עוד כי "אין לי צל של ספק שאם ייעשה שימוש בסעיף הזה על ידי איזה נשיא, ובמיוחד הנשיא משה קצב, זה לא יהיה בגלל הנסיבות שהיו שאותן הזכרתי", ואולם בסופו של דבר, דווקא הנשיא קצב הוא שביקש מוועדת הכנסת לאשר את נבצרותו, ובנסיבות הדומות לאלו שתיאר חבר הכנסת איתן החברה הזו מחזיקה במכרות פחם ומגנזיום, וכן במפעלי אלומיניום בדרום אפריקה
מחייב ייסודו של בן שני בתים המורכב מ ומ ברם, זמן רב לפני קבלת התיקון היה זה נוהג מקובל, ורק הנשיאים ו חרגו ממנו: תיאודור רוזוולט התמודד בלא הצלחה לכהונה שלישית לא-רצופה בשנת , ופרנקלין רוזוולט התמודד ונבחר לכהונה שלישית ורביעית בשנים ו-, בהתאמה

נשיא ארצות הברית

ריבלין שימש לאגודת הספורט , יו"ר האגודה ומנהל קבוצת הכדורגל.

19
נשיא בית המשפט העליון
חסינות חוק היסוד מקנה לנשיא שני סוגים של חסינות: חסינות מהותית, המגנה עליו מהליכים משפטיים נגדו בשל פעולות שביצע מתוקף תפקידו וסמכויותיו, ו חסינות דיונית, המגנה עליו מהליכים משפטיים נגדו במהלך תקופת כהונתו
נשיא ארצות הברית
שיטת הבחירות לנשיאות איננה ישירה כזו שבה הזוכה הוא זה שזכה לרוב קולות הבוחרים אלא באמצעות חבר האלקטורים
התיקון ה
שאלה זו כבר איננה רלוונטית לאחר פסיקת כי נישואים חד מיניים הם זכות יסוד חוקתית העומדת בפני עצמה, ושכל מדינות ארצות הברית חייבות לאפשר נישואים כאלו בשטחן
אולם הייתה הרגשה שהחוקה לא תצליח להתבסס כבעלת תוקף מספק ללא ו שהיו שתי מדינות מרכזיות באיחוד, ועל כן לחצים רבים הופעלו על מדינות אלו לאשר את החוקה האתר מכיל את כל פגישות הנשיא וישיבותיו עם חברי הממשלה הפדרלית, וכן את מפת רוסיה והעולם
בשנת 1971 נישא בשנית, ל, ממנה התאלמן ב- החובות מצטברים סיכון גדול לכלכלה "המצב הנוכחי של אסקום הוא הסיכון היחיד הגדול ביותר לכלכלת דרום אפריקה", אמר מייק פרייזר, מנכ"ל חברת הכרייה האוסטרלית South32, בכנס כרייה בקייפטאון בשבוע שעבר

התיקון ה

החוק, כפי שאושר היום ברוב גדול 49 תומכים מול 5 מתנגדים בקריאה שנייה ושלישית, כולל את נשיאי כל הערכאות השיפוטיות, בתי משפט השלום, בתי המשפט המחוזיים, בית המשפט העליון וכלל בתי הדין לעבודה.

14
שאלת הנבצרות: האם הגיע הרגע לנשק יום הדין?
נדרש מאז כמה פעמים לדון בטיבם ובצדקתם של אופני חלוקה שונים
נשיא ארצות הברית
על הצווים אסור להיות מנוגדים לחוקים, חוקים חוקתיים או סעיפים של החוקה, ובסמכות לבטל צווים אלה אם הם נוגדים את החוקה
נשיא רוסיה
בהמשך בסעיף ג' נקבע ש ימלא את תפקידי הנשיא והוא בעל סמכויות, כאשר היו"ר צריך להודיע ברשומות על התפנות משרתו של הנשיא ועל תחילת כהונתו שלו סעיף 24