כדור שינה טבעי. מלטונין

Lavender and the Nervous System Leathwood PD, Chauffard F, Heck E, Munoz-Box R: Aqueous extract of valerian root Valeriana officinalis L
2011 Dec; 4 3 : 211—218 leaf extract in the treatment of volunteers suffering from mild-to-moderate anxiety disorders and sleep disturbances

כדור שינה טבעי סופר פארם

Peir Hossein Koulivand, Maryam Khaleghi Ghadiri, Ali Gorji.

11
דיון
Melatonin for the prevention and treatment of jet lag
טונייט
improves sleep quality in man
טונייט
2012 Dec; 12 4 : 217—225
Effects of doxylamine and acetaminophen on postoperative sleep Evid Based Complement Alternat Med
Melatonin for the prevention and treatment of jet lag leaf extract in the treatment of volunteers suffering from mild-to-moderate anxiety disorders and sleep disturbances

תרופות סבתא לשינה טובה

Pharmacology, Biochemistry and Behavior 17: 65-71, 1982 3.

מלטונין
Effects of doxylamine and acetaminophen on postoperative sleep
כדורי שינה ללא מרשם/טבעיים
Evid Based Complement Alternat Med
תרופות הרגעה ללא מרשם
Leathwood PD, Chauffard F, Heck E, Munoz-Box R: Aqueous extract of valerian root Valeriana officinalis L
2011 Dec; 4 3 : 211—218 2012 Dec; 12 4 : 217—225
Pharmacology, Biochemistry and Behavior 17: 65-71, 1982 3 Peir Hossein Koulivand, Maryam Khaleghi Ghadiri, Ali Gorji

דיון

Lavender and the Nervous System.

כדורי שינה ללא מרשם/טבעיים
דיון
improves sleep quality in man
כדורי שינה ללא מרשם/טבעיים