המכון הישראלי לדמוקרטיה. ידידיה צבי שטרן

לטענתו הופסק מינויו עקב התנגדותו לשינויים בהוראת המקצוע, שהובלו על ידי יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד ד"ר בזירה המחקרית שטרן חיבר וערך למעלה מעשרים ספרים וחיבר כחמישים מאמרים מדעיים בתחומי התמחותו שפורסמו בכתבי עת מדעיים בישראל ובעולם באנגלית, בצרפתית, בגרמנית ובאיטלקית
לאחר , על ידי תלמיד בפקולטה בראשה עמד, החליט שטרן להקדיש חלקים גדולים מזמנו לנושאים של דת ומדינה, הלכה ומשפט ועיסוק במתן פשר למהותה של "" שטרן ייסד ועומד בראש התוכנית "יהדות וזכויות אדם" עם הפרופסורים ו במכון הישראלי לדמוקרטיה 2010 ואילך , אשר שמה לה למטרה להכשיר את הדור הבא של אינטלקטואלים ישראלים אשר יעסקו במפגש שבין היהדות על מופעיה השונים דת, לאום ותרבות לבין עולם הערכים והתרבות הליברלית על מופעיה השונים

ידידיה צבי שטרן

עם שובו לישראל הצטרף שטרן לפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, ובה מילא מגוון תפקידים: הוא ייסד בה את המרכז ל והיה למנהלו הראשון 1992-1988 ; כיהן כדיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה 1994—1998 ; הקים את 'צביון - מרכז לחקר ישראליות, יהדות ודמוקרטיה' 2003-2001 ; יזם את ההוצאה לאור של הפקולטה למשפטים והיה יושב הראש הראשון שלה 2007-2005.

11
ידידיה צבי שטרן
הוא חבר בבמות ציבוריות רבות, ומרצה וכותב מבוקש ביותר בתחומי דת ומדינה ומתח בין חילוניים ודתיים
ידידיה צבי שטרן
בין היתר הצטרף כעמית בכיר למכון הישראלי לדמוקרטיה 1999 ואילך וייסד ומשמש עד היום כעורך ראשי עם פרופ' של כתב העת "תרבות דמוקרטית" 1999 ואילך
ידידיה צבי שטרן
למד ב, ואת לימודיו האקדמיים החל בשנת בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן עצם הקיום התודעתי בשניות נורמטיבית, ששני חלקיה דומיננטיים כל כך, איננו קל עבור מי שהינו מודע ורגיש לכפל המחויבויות המקנן בו
בשנת 2009 מונה על ידי שרת החינוך לתפקיד יו"ר ועדת המקצוע ללימודי של עושר שמור לבעליו לרעתו: מקומם של המשפט ושל ההלכה בחברה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2002

ידידיה צבי שטרן

שטרן כיהן כדירקטור בחברות שונות ובהן 2006—2009 ו 2012 ואילך.

13
ידידיה צבי שטרן
באוקטובר 2020 נבחר שטרן לנשיא ומנכ"ל '' JPPI
ידידיה צבי שטרן
אנו מחויבים במלוא המשמעות וללא שום סייג למעט סייגים המעוגנים בתפישות דמוקרטיות מקובלות לשלטון החוק
ידידיה צבי שטרן
בין היתר שימש כ—Visiting Scholar בפקולטה למשפטים באוניברסיטת הארוורד 1989 וכ-Distinguished University Professor ב הגדולה באוסטרליה 2009—2011