לכה דודי מילים. גל סינואני

המדריך - לכה דודי לקראת כלה - משובץ כפזמון בין בתי השיר עמידה על הכרת הדובר והנמען עריכת טבלה שממחישה בכל בית את זהות הדובר והנמען
גם הביטוי 'לכה דודי' לקוח מפסוק בשיר השירים: "לכה דודי נצא השדה, נלינה בכפרים" השמעת ביצועים מוסיקאליים בנוסחים שונים ועמידה על הקשר בין הטכסט למוסיקה

bizbrim.com

וכעין זה אומר ר' שלמה אלקבץ על השבת: "מֵרֹאשׁ מִקֶּדֶם נְסוּכָה" ואף הוא הזכיר לעיל כי השבת היא מקור הברכה בהסתמכו על הדרשה שהית החביבה וחשובה בעיני המקובלים - ברכה ובריכה.

לכה דודי (לחן שרה לוי תנאי)
העדות התלמודית הזאת מספרת על מנהג שמצורפת אליו אמירה: רבי חנינא מפנה את קריאתו לחבריו
לכה דודי לרבי שלמה אלקבץ / נעמי הולין
כי גדול ה' ומהולל מאד
לכה דודי לרבי שלמה אלקבץ / נעמי הולין
והנה בדיוק בנקודה זו מופיעה בבירור המלה נפש, ובמעשה לולינות פואטי המשורר מחזיר את נקודת הכובד של השיר אל עצמו, אל האדם, אל הגאולה והרוחנית הפנימית : קָרְבָה אֶל נַפְשִׁי גְּאָלָהּ המיקום של דחיית כוחות הרוע לקראת סוף הפיוט משקף את התפיסה שקודם לנפילת הרע, יש התגברות הטוב והאור ואזי מניה וביה כוחות הרע נדחקים למקומם הראוי להם ומפסיקים להעיק
לחן שרה לוי תנאי לחלקים מתוך הפיוט "לכה דודי" שאמר ר' חיא בר אבא: אין ישראל נגאלים אלא בזכות שבת שנאמר "בְּשובָה וָנַחַת תִוָשֵעוּן" ישעי' ל, טו

לכה דודי (לחן זעירא)

הערה: ייתכן והתלמוד משקף מחלוקת ביניהם בעניין תוספת שבת האם היא מדאורייתא או מדרבנן.

9
bizbrim.com
שבת מתנה מילים: אביהו מדינה
לכה דודי
בחוג רמ"ק עצמו קבלת השבת נערכה בתחום בית הכנסת והוא מתח ביקורת על המנהג, שבו דבק גם האר"י, לקבל את פני השבת בשדה
מילים לשיר: איציק אשל
במחרוזת השישית מתואר השיא: קבלת האמונה היהודית על ידי העולם, מימוש מלכות ה' בישראל ובגויים, ביאת משיח צדקנו ושמחת הגאולה התמידית "ונשמחה ונגילה"