נעמן רפרקטורים. קטלוג לבנים חסינות אש, לבני שמוט ורפרקטורים

בי הבריטית - תאחד המפעל עם נעמן רפרקטורים «היקף העיסקה - 11 בעקבות מכירת מפעל ברבור, נותרה מרחב עם שתי חברות - חמת וחרסה
נחתם ההסכם למכירת מפעל ברבור לקבוצת המשקיעים הבריטית, אר ל"גלובס" נודע, כי בעקבות הרכישה תאחד אר

נחתם ההסכם למכירת ברבור לאר.ג'י.בי הבריטית

בי להמשיך ולהעסיק %90 מהעובדים הנוכחיים של ברבור.

קטלוג לבנים חסינות אש, לבני שמוט ורפרקטורים
«מאת דוד חיון «נחתם ההסכם למכירת ברבור לאר
קטלוג לבנים חסינות אש, לבני שמוט ורפרקטורים
יצויין, כי על פי ההסכם בין ההסתדרות לבין חברת מרחב, יפוטרו כל עובדי ברבור ויקבלו פיצויים מוגדלים, וכן מענק בגין מכירת המפעל, ולאחר מכן הם יועסקו מחדש על ידי אר
קטלוג לבנים חסינות אש, לבני שמוט ורפרקטורים
כפי שפורסם ב"גלובס", מתנהל מו"מ גם לגבי מכירת יתרת הפעילות של מרחב על ידי כור לגורמים אחרים
בי רכשה את נעמן רפרקטורים מקונצרן כור לפני כשנה וחצי בברבור מועסקים כ-55 עובדים, ומחזור הכנסותיו השנתי כ-26 מיליון שקל
כפי שפורסם לפני חודשיים ב"גלובס", התחייבה אר בי את המבנה השכור שהיא מחזיקה, שהושכר לה על ידי חברת מזפק, המחזיקה בבעלות על נעמן פורצלן - מפעל הפועל בסמוך לנעמן רפרקטורים

נחתם ההסכם למכירת ברבור לאר.ג'י.בי הבריטית

.

קטלוג לבנים חסינות אש, לבני שמוט ורפרקטורים
האיחוד בין נעמן לבין ברבור יחסוך לאר
נחתם ההסכם למכירת ברבור לאר.ג'י.בי הבריטית
מאחר שהמפעל נחשב כיום לפרטי, לא ידוע היקף הכנסותיו
קטלוג לבנים חסינות אש, לבני שמוט ורפרקטורים
בי את פעילות מפעל ברבור עם פעילות מפעל אחר בעכו, שבבעלותה, מפעל נעמן רפרקטורים
האיחוד בין נעמן רפרקטורים לבין ברבור ייעשה על ידי העברת הפעילות של נעמן למפעל ברבור בעכו בתקופת הבעלות של כור רשם המפעל מחזור הכנסות של כ-7 מיליון שקל
בי הבריטית - תאחד המפעל עם נעמן רפרקטורים «היקף העיסקה - 11 בין המועמדים שהוזכרו לרכישת המפעל: סמי קצב וכתר פלסטיק

קטלוג לבנים חסינות אש, לבני שמוט ורפרקטורים

המפעל, הממוקם בעכו, נמכר לקבוצה הבריטית על ידי חברת מרחב, מקבוצת כור.

19
נחתם ההסכם למכירת ברבור לאר.ג'י.בי הבריטית
נחתם ההסכם למכירת ברבור לאר.ג'י.בי הבריטית
נחתם ההסכם למכירת ברבור לאר.ג'י.בי הבריטית