הלל גרשוני. בלוגרשוני

זאת אומרת משהו בכיוון של אדם שהולך לקבץ נדבות מרוב עוני לההברת העניין די אם נשתמש במבחן "מסך הבערות" שהציע ג'ון רולס לצורך עיצוב הסדר החברתי
אך במקרה כזה היינו מצפים להפיכה לגוף יחיד: "בצלמי ובדמותי" ולתוכן עצמו — זו תמיד חוויה חיובית עבורי להתבונן בדברים מפרספקטיבה אחרת מזו שאני מצוי בה

הלל גרשוני

התשובה היא, כמובן, מורכבת משני הפנים.

21
הלל גרשוני
תניח את המספריים ובוא נדבר על זה — תעשה הבדל בין מצוות שבין אדם לחברו לבין מצוות שבין אדם למקום
הלל גרשוני חי על חשבוני ונהנה מזה
יכול להיות שהיה יתרון "אבולוציוני" בהשאת ילדה בגיל 12, התורה והחכמים כולם תמכו בזה
הלל גרשוני
אפשר שהמגיה כבר קרא "תבלין" כלשון יחיד, כמו היום ראה אצל הנשקה, הערה 361
אם לא זכאי לערך, איני יודע מי זכאי לכך נא לא להביא עצות כאלו למשתמשים אחרים
אך כיון שזו גרסה יחידאית בבבלי, ניתן לשער שהיא תוצאה של הכנסת אותה מסורת על ידי המעתיק, למסורת על 72 הזקנים בדומה למה שעשה יוספוס

» הלל גרשוני

מבחן המתבסס על ההנחה ההיפותטית שאיננו יודעים באיזה "צד" של ההסדר החברתי נחיה.

2
» הלל גרשוני
הניגוד המונוכרומטי בין שחור ולבן מחזק סטיגמות במקום להחליש אותן: יש לעבור לרצף בצבעי הכלים, משחור לחום כהה, דרך חום בהיר ועד ללבן
שיחה:הלל גרשוני
אלא שהנס ש"הסכימו כולן לדעת אחת", ושכולם היו בבתים נפרדים, אינו מופיע שם; להפך, הם השוו ביניהם את התרגום
בזכות הפטריארכיה
And even if they conferred together with the result that a unanimous agreement sprang out of the common labor and judgment of them all; even so, it would not be right or becoming for any one man, whatever his experience, to aspire to correct the unanimous opinion of many venerable and learned men
מצוות שבין אדם לחברו תמיד היו מושפעות מהסדר החברתי באותה תקופה צריך הוא שנים רבות מאוד כדי לתקן את חטאיו ואת עצמו, כדי שכאשר הוא יעמוד שוב מול אותו כליל יופי וחכמה, לא יגבה לבו ולא ירומו עיניו
בכתבי היד הנ"ל ובחלק מהמקורות האלה הדוגמה הזו גם קודמת לדוגמה מס' 3, ואם כך מדובר בגרסה לפסוק "זכר ונקבה ברא אותם", שבאה לפני "ויכל" ככה גם תגיע לעיתון, כי כל מה שהעיתון יודע היום זה להעתיק מפייסבוק

» הלל גרשוני

הראשון במקום "נערי" והשני במקום "אצילי".

4
הלל גרשוני חי על חשבוני ונהנה מזה
אהבת אם לילדיה, רחמי אב על בניו — הם אב ואם לכל אהבה אלטרואיסטית אמיתית בעולם כולו…' הלכה בימינו — מורשתה, לימודה, הוראתה ויישומה,, מכון התורה והארץ, אשקלון — כפר-דרום תשע"ב, עמ' 228
נהרות גן עדן / הלל גרשוני
בהרבה מיני חיות יש נקבות שמזדווגות עם זכרים רבים, או שמניחות לזכרים את הטיפול בצאצאים, ולמרות שהמינים הללו יוצאי דופן, הם לא נכחדים בלחץ הסלקציה
בזכות הפטריארכיה
פטריארכיה זה בולשיט, והסברים אבולוציונים על למה אנחנו מה שאנחנו זה בולשיט