القيمة السوقية للاعبين. قائمة أغلى لاعب في العالم لكرة القدم

6,000,000 - 20,150,000 20 4 34,500 - 1,293,000 15 5
Wilson, Steve 12 June 2009 2,000 - 235,000 100 83

Values

"The Newcastle Book of Days".

27
قائمة أغلى لاعب في العالم لكرة القدم
Manchester Courier and Lancashire General Advertiser
قائمة أغلى لاعب في العالم لكرة القدم
Ashton, Neil; Jenson, Pete 1 September 2013
ما هو أكبر تراجع في القيمة السوقية للاعبين في صيف 2021؟
19,500,000 - 42,350,000 30 26
700 - 89,700 20 576 McMahon, Bobby 2 September 2013
Top Ten of Everything 2005 12,000,000 - 29,650,000 20 20

ما هو أكبر تراجع في القيمة السوقية للاعبين في صيف 2021؟

Wilson, Jeremy 1 September 2013.

26
Values
IVS 1 - Market Value Basis of Valuation, Seventh Edition• For more information, please contact us at football
Values
2012 , Bringing Strategy Back into Financial Systems of Performance Measurement: Integrating EVA and PBC, Business System Review, Vol 1
Values
Pitt-Brooke, Jack 1 September 2013