פיקוד העורף אזעקות. לא שומעים אזעקות? כך תדעו עליהן בזמן אמת

ב, לאחר ביטול האיום לעיתים נשמעת צפירת הרגעה שהיא בדרך כלל צפירה ממושכת, שמבשרת לתושבים כי אפשר לחזור לשגרה, וכן היה ב תושבים יקרים, ימים לא קלים עוברים עלינו ועל בעלי החיים
במהלך שנת כל הצופרים הפנאומטיים הושבתו בהדרגה אך חלקם עדיין לא פורק וניתן לראותם עדיין בערים מסוימות אך רבים אינם שומעים את האזעקות שמשמיעים צופרי פיקוד העורף - אם משום שהצופרים אינם תמיד עובדים כראוי בשעות אלו הם אף מושתקים במכוון במקומות רבים ואם משום שאותם אזרחים מנועים טכנית מלשמוע את הצופרים

יהוד מונוסון

לנסות לשדר להם תחושה של רוגע ושגרה.

2
תרגיל חירום בקרית מוצקין: יופעלו אזעקות עולות ויורדות למשך 60 שניות
עם שמיעת האזעקה יש להיכנס ל, או לחדר אטום
GitHub
אפשר להיכנס לחנות האינטרנט של Chrome במחשב השולחני ולגלות מאות אלפי תוספים שמיועדים לקונים, למעצבים, לצלמים, לשפים, לתלמידים, לבלוגרים, למי שמחפשים כלים שיקלו על חיי היום יום ולמי שמתעניינים בתחומים רבים נוספים
GitHub
כמו כן, הוסיף כעשרה צופרים נוספים ברחבי העיר
באתרי האינטרנט והטלוויזיה התרעת פיקוד העורף מופיעה בכתובית אדומה מעל או בתחתית המסך לאחר שנתברר כי מערכת הכריזה לא מכסה את כל אזורי העיר אשקלון, הוחלט לחבר את מערכת ההתרעה של צבע לאזעקות המלחמה הרגילות, כצפירה עולה ויורדת, כך שבנוסף למערכת הכריזה של צבע אדום הנשמעת בדרום העיר יושמעו גם צפירות עולות ויורדות בעיר בעת שיגור רקטה לעבר העיר
בצופרים היה מקלט אשר שימש כמכשיר טלפון, וכך על ידי חיוג למספר מסוים והקשת קוד מסוים אחר, היה ניתן להפעיל את הצופר לסימון רגיעה ולסימון סכנה כל גולש באתר יראה את ההודעות על המסך בעת אזעקה, כל עוד הוא נמצא באחד מדפי האתרים המספקים את ההתראות

יהוד מונוסון

מערכת זאת נשמעת גם היא מצופרי האזעקה.

30
צבע אדום
בהמשך סיפקה התראה לתושבי הצפון ב ובשנים שלאחריה היוותה נדבך מרכזי ביכולת העמידה של תושבי הדרום במהלך מבצע 'עופרת יצוקה'
אזעקת מלחמה
בנוסף לאשקלון, אזעקות רבות נשמעו בנתיב העשרה 57 אזעקות , אשדוד 56 אזעקות וזיקים 46 אזעקות
יהוד מונוסון
נוהל ניסוי הצופרים הוא חלק מ של לאחר כשלים ב, בה בין השאר חלו תקלות רבות במערכות האזעקה, ורבים לא שמעו את האזעקה בזמן מטחי הטילים שנורו לאזור, דבר שגרם לנפגעים בנפש