יחידה מעורבת. יחידת מיתר

בסף הקורס, תקופת חניכה הנמשכת מספר חודשים אנשי היחידה פועלים בכלל הגזרות בתוך גבולות הארץ וגם בארצות זרות, ומפיקים מידע קריטי על האויב, אשר משמש פעמים רבות בסיס לתכנון מבצעים צבאיים
בסוף הוחלף אורי בבאי-שפר באהוד רפפורט בעבר מרבית החיילים המשרתים בחטיבה היו בוגרי ו

יחידה 504

מבצע קדש בין הפעולות הבולטות של יחידה 504 בתקופה שקדמה לפרוץ הקרבות בסיני, ניתן למנות את - חיסולם של ראשי ה ביולי 1956.

3
יחידה מעורבת (סדרת טלוויזיה)
הזחל"מ נפגע והם הוגדרו כנעדרים עד שגופותיהם הוחזרו על ידי המצרים
יחידות מובחרות
היחידה התבססה על פלוגות "חפיז", ב-1989 החלה לקלוט את ה"פרא"
יחידה מעורבת (סדרת טלוויזיה)
כינוי, המשמש כיום כשם עמותת מודיעין 10 שהוקמה על ידי בוגרי יחידה 504 במטרה לשמר את מורשת היחידה, להנחילה לקציני ולחיילי היחידה בהווה ולחשוף לציבור הרחב את פעילות היחידה בעבר
לעומתן, , שקמה ב־ לצורך ביצוע ב שכנות ובשטחי תחת הכיבוש ה אחרי מספר פעולות כושלות של יחידות סדירות, זכתה להערכה רבה ואף הכתיבה את אמות המידה ל כולו הפרא עשה שימוש מבצעי ראשון ומוגבל ב ב- , ושימוש נרחב במהלך וב והוגדר כמסווג עד שנת בה הותר לפרסום
ובכך תורמים לעליונות צה"ל ולביטחון מדינת ישראל", כלשון הצל"ש רבים מהמשרתים במודיעין 10 בעשור הראשון עברו בהמשך ל ושירתו שם שנים רבות

יחידות מובחרות

מיוקרתן של סיירת מטכ"ל והסיירות החטיבתיות, השתרשה בקרב הציבור הרחב המילה "" כשם נרדף ליחידה מובחרת.

23
יחידה 504
החקש"בים פעלו יחד עם הכוחות וסיפקו מידע לאורך כל המלחמה וקרבות ההתשה שהתנהלו בעקבותיה עד להשגת הסכמי הפרדת כוחות עם המצרים ב-1974
יחידה מעורבת (סדרת טלוויזיה)
בעת הקמת היחידה גייס דוד קרון לשורותיה את אנשי הערבי, ומינה אותם למפקדי חזיתות
יחידה 504
הדו"ח תורגם לעברית על ידי סרן , ויצא לאור בשם "מאחורי הפרגוד" בהוצאת
במרץ העניק , ה ציון לשבח ליחידה, על רצף מבצעים בשנים —, מבצעים ש"הביאו להישגים משמעותיים המאפשרים לאמ"ן ולצה"ל להתמודד מול איומים מתהווים ב־ , תא"ל , הקים את ככוח מובחר לפעולות , ו
בפברואר 2021 קיבלה יחידה 504 תעודת הערכה מטעם ראש אמ"ן על פרויקט מסווג שבוצע בשנת 2020 בתחילת שנות ה-70 שונה שם היחידה ל"יחידה 7019", ובאמצע שנות השבעים שונה שוב השם ל"יחידה 504", השם בו היא מוכרת כיום

יחידה מעורבת (סדרת טלוויזיה)

לאחר מלחמת ששת הימים התמזגה יחידה 560 שעסקה בחקירת שבויים, לתוך יחידה 154.

16
יחידה מעורבת (סדרת טלוויזיה)
לאחר שחלק מהדור הראשון של הקצינים התחיל להשתחרר, הצטרפו ליחידה 11 אנשי ו של הפלמ"ח "השחר" והוצבו בבסיסים שונים של היחידה, ובהם: , , , , , , יעקב ז'אק צביה, , רחמים רמי קוסטיקה, יהודה כהן, גליל אלישיב
יחידת מיתר
הודעה לחיילים שעברו ניתנת בדרך כלל תוך יומיים, ומכאן ואילך חיילים אלו משויכים לפלוגה ״214״ של החיל
יחידות מובחרות
העיתון "" דיווח כי משנת חיסלו חיילי היחידה עשרות ברצועת עזה