תאוריית המיתרים. הולדת תורת המיתרים

The resulting theory did not have a tachyon and was proven to have space-time supersymmetry by John Schwarz and in 1984 עניין נוסף שלא תאם את הציפיות היה חוזק האינטראקציה בין הפוטונים לפרוטון
לניוטרון, לעומתו, יש שני קוארקים מסוג d ואחד מסוג u זוהי רגרסיה רעיונית ביחס לתורת היחסות הכללית, שם הרקע המרחב-זמן הוא אובייקט דינמי אשר הגאומטריה שלו נקבעת על ידי

מונופולים מגנטיים

ויהי אור: זוהר קלוש של התחלה חמה מעבר לעידן האפל מצוי הזוהר של המפץ הגדול החם שהוסט לאדום פי 1,100.

הולדת תורת המיתרים
At the level of Feynman diagrams, this means replacing the one-dimensional diagram representing the path of a point particle by a two-dimensional 2D surface representing the motion of a string
איך נוצר היקום? החידה אינה נצחית
על פי התצפיות כיום ברור כי התוצאה היא בין שתי ההערכות הקודמות וכיון שכך היקום הוא שטוח ואינסופי
תאוריית היקום שתפח
הפוטונים האלה חושפים יקום פשוט יותר, בתקופה שקדמה לכוכבים ולגלקסיות
While there has been progress toward these goals, it is not known to what extent string theory describes the real world or how much freedom the theory allows in the choice of details הקרינה הזאת, שהייתה במקור באור הנראה זוהר אדום-כתום עברה הסטה מעבר לאינפרה-אדום אל תחום גלי המיקרו
רעיון הרב-יקום מספק תשובות חדשות לשתיים מן השאלות הגדולות ביותר במדע: מה אירע לפני המפץ הגדול ומדוע חוקי הפיסיקה הם כפי שהם או כפי שניסח זאת איינשטיין באמרתו המפורסמת "האם לאלוהים הייתה ברירה" בבחירת החוקים In theories with supersymmetry, each boson has a counterpart which is a fermion, and vice versa

הוצעה שיטה לבחינת תיאורית המיתרים

בקטנה: בסדרה זו, נסקור את עקרונותיה של תורת המיתרים — תאוריה מתמטית השואפת לאחד את כל הכוחות וכן לשמש כתאוריית כבידה קוונטית כלומר היא מיישבת את תאוריית היחסות הכללית עם עקרונות תאוריית הקוונטים.

22
String theory
לאחר מספר שבועות, פיתח את הנוסחה המתאימה
איך נוצר היקום? החידה אינה נצחית
מבחינת הצד התיאורטי, הגדרת המונופולים המגנטים נעשית על ידי טרנספורמצית דואליות של התורה האלקטרומגנטית הידועה
תורת המיתרים
מה שהציע חיים טמס שובר את הדואליות כי עבור החשמל מוגדר הפוטנציאל באופן רציף פרט לנקודה שבה נמצא המטען , ואילו עבור המונופול צריך לגייס טריק על מנת להדביק את שני חצאי הכדור
Witten's announcement drew together all of the previous results on S- and T-duality and the appearance of higher-dimensional branes in string theory מבחינה פילוסופית-מדעית כמו שהבנתי מההגדרה בויקיפדיה על מושג זמן זה כשעצם נמצא במצב א ואותו עצם נמצא במצב ב אז ההבדל בין א ל- ב נמדד על ציר זמן כנראה באיזה משוואה מתמטית איך שהבנתי את ההגדרה המעבר ממצב א למצב ב, יוצר פער שהוא נמדד ב"זמן" ונקרא אולי מבחינה פילוסופית "תהליך"
איינשטיין היה הרבה יותר פיסיקאי מאשר מתמטיקאי בנוסף, האם ניתן "לכווץ" את המערך לחיפוש אזורים קטנים של קרינת 21 הס"מ? לכן ,אני חושב, שהזמן כן מתעקם מעבר למהירות שהיא מהירות האור בריק והאנטי-חלקיק מופיעה בעצם ביקום הנראה לנו והאנטי-חלקיק שלו נמצא בקצה הכי מרוחק ביקום

תורת המיתרים

ההבדל הוא לא בסדר גודל, אלא בכמה עשרות אחוזים.

8
מהו מולטיוורס, או ריבוי יקומים?
כיום, לשרידי הקרינה יש אורך גל הקרוב יותר ל-21 מטר, והיא שייכת לאגף גלי הרדיו הארוכים בספקטרום האלקטרומגנטי
String theory
לכן אפשר לטעון שהדבר ממש מתבקש וכל פיזיקאי אמור היה לחשוב על המודל הזה כאפשרות ראשונה
מהו מולטיוורס, או ריבוי יקומים?
This theory describes the behavior of a set of nine large matrices