מערכת מייצגים רשות המיסים. חדש ברשות המיסים: מערכת מקוונת למייצגים במיסוי מקרקעין

במקרה זה יידרש המוכר או הרוכש להוכיח למנהל מיסוי מקרקעין שאכן נבצר ממנו להגיע ללשכה ולקבל את אישורו חוק מיסוי מקרקעין מגדיר שני חריגים בהם ניתן להגיש את הדיווח שלא באמצעות מערכת מייצגים אלא על ידי מסירת טפסים והצהרה באופן ידני: 1
אם יקבל את אישור המנהל, יישלחו טפסי ההצהרה שלו אל משרד מיסוי מקרקעין המתאים כמו כן, יוכל המייצג לבקש, כי ישלח אליו שובר תשלום של השומה וכן לבקש, כי ישלח למשרדו אישור לרישום בפנקס רישום המקרקעין טאבו

מערכת מייצגים במיסוי מקרקעין

לאחר ההגשה, נבדק כל דיווח במשרד מיסוי המקרקעין האזורי המתאים למיקום הנכס, לשם השלמת העסקה והעברת הזכויות לקונה.

חדש ברשות המיסים: מערכת מקוונת למייצגים במיסוי מקרקעין
יתרונות מערכת מייצגים מיסוי מקרקעין המעבר ל היווה מהפכה של ממש בתהליך המיסוי של עסקאות נדל"ן, וייעל את ההתנהלות כולה
חדש ברשות המיסים: מערכת מקוונת למייצגים במיסוי מקרקעין
בחלק מהעסקאות הרוכש יידרש גם לשלם מקדמה על חשבון מס השבח בו חייב המוכר
חדש ברשות המיסים: מערכת מקוונת למייצגים במיסוי מקרקעין
תוך 20 ימים ממועד הגשת הדיווח תישלח לצדדים הודעה ממנהל מיסוי מקרקעין בדבר סכום המס שעליהם לשלם על פי הצהרתם — כלומר, שומה עצמית
שינויים אלו, לצד פעולות ייעול נוספות שנעשות במערכת באופן שוטף, מאפשרים הגשת דיווחים מפורטים ומדויקים וחישוב נכון ומהיר של המס, המובילים לסגירת העסקאות במהירות גדולה הרבה יותר מבעבר כאמור, בכל עסקת נדל"ן מחויבים המוכר והרוכש לדווח על העברת הזכויות
בכל עסקת מכירה או רכישה של זכויות במקרקעין נדרשים המוכר והקונה להגיש לרשות המיסים דיווח הכולל הצהרה על ביצוע העסקה ושומה עצמית כחלק מהדיווח, מפרטים המוכר והרוכש את הערכת המס, אם ישנו, ואת הפרטים והמסמכים המעידים, לטענתם, על זכאותם לפטור ממס או להקלות

חדש ברשות המיסים: מערכת מקוונת למייצגים במיסוי מקרקעין

הגשת הדיווח במועד שעולה על 30 יום ממועד ביצוע העסקה יחייב את המגיש בתשלום קנס.

6
מערכת מייצגים במיסוי מקרקעין
אם אחד הצדדים חש כי קופח על ידי החלטת המנהל בדבר ההשגה, ביכולתו להגיש ערר תוך 30 ימים ממועד קבלת החלטה זו
חדש ברשות המיסים: מערכת מקוונת למייצגים במיסוי מקרקעין
כלי זה יאפשר להימנע ממצבים בהם למרות שהמוכר סבר כי מגיע לו פטור, לאחר ביצוע עסקה התברר, כי לא כך הם פני הדברים
מערכת מייצגים במיסוי מקרקעין
בנוסף, רשאים המוכר או הרוכש להגיש בקשה להקטנת המקדמה