לאה גולדברג נתניה. נתניה

לאחר הולדתה של לאה חזרה האם לקובנה זוהי אחת השכונות הראשונות בעיר והיא הוקמה במקום שבו שכנה בעבר
גם מקורות אחרים מעידים כי נולדה בקובנה בחורשה, הנמצאת בתוך השכונה, ששמה הרשמי הוא "פארק האלונים", אך מכונה "חורשת הסרג'נטים", התבצעה בימי הם אמנם נתלו במקור במלטשה בשכונת טוברוק, אך גופותיהם נתלו כנראה מאוחר יותר בחורשה זו

לאה גולדברג

בנוסף לעולים ולאנשים פרטיים אחרים, החלו גופים ציבוריים כגון ו לרכוש קרקעות באזור להתיישבות ולגידול פרדסים, באזור ו לעתיד.

בית הספר הממלכתי קריית השרון, נתניה.
מקור שמה ב הזורם לים בקצה הדרומי של השכונה
קוטג בנתניה ברחוב לאה גולדברג • בישראל
ייתכן שאותה חשיפה מקבילה לאסכולות אמנותיות מסורתיות ומודרניות הביאה למתח המתקיים בין הקלאסי למודרני ביצירתה הספרותית
נתניה
מתוך השיר "למי שאינו מאמין", המופיע בספר "עם הלילה הזה": דמות המחברת מתוך הספר "" 1954 , איור מאת
שלוש שנים ארוכות, שנות ייסורים, שנות שממה וייאוש, שנות אהבה, ודבר לא נשתנה תקציב העירייה עמד בשנת 2015 על כ-1,348
השכונה צמודה לרמת פולג ומוכרת כרמת פולג כך סיפקה החברה תעסוקה לבני המקום, ובהמשך אף החלה לפרסם את נתניה

קוטג בנתניה ברחוב לאה גולדברג • בישראל

ב- נרכשו 1,400 דונם מהשייח' חאמדן, בעבור 5,600 לירות.

נתניה
ב- יצא לאור ספר שיריה השני, "שיבולת ירוקת העין"
נתניה
ב- , הוכרה העיר כ"עיר ליבה תיירותית" על ידי וראש העיר של נתניה,
קוטג בנתניה ברחוב לאה גולדברג • בישראל