برنامج تيمز للطلاب. منصة مدرستي

Rist, Oliver August 20, 2004 Williams, Owen April 27, 2014
Mosher, Sue March 25, 2004

منصة مدرستي

Microsoft Outlook Email Message en• Dredge, Stuart April 28, 2014.

1
منصة مدرستي
Mosher, Sue August 26, 2002
منصة مدرستي
The version numbers follows the Office numbers
مايكروسوفت آوتلوك
Posey, Brian April 21, 2009
Thomas, Doug August 24, 2010 Gannes, Liz February 20, 2014
Outlook Data Model Reference page on the MailItem object class members , MSDN development documentation,, retrieved May 2011• , Daniel September 12, 2014 Allison, Michael 29 March 2016

منصة مدرستي

Langshaw, Mark April 30, 2014.

Microsoft Teams: الفصل الدراسي عبر الإنترنت وعن بُعد
Miners, Zach 4 February 2015
منصة مدرستي
Vogel, Sandra September 15, 2014
مايكروسوفت آوتلوك
Stern, Joanna April 29, 2014
Warren, Tom 1 September 2016 Harkins, Susan April 22, 2008
, Peter February 4, 2008 Edmonds, Rich 23 September 2015

مايكروسوفت آوتلوك

Coppock, Mark 26 October 2015.

28
مايكروسوفت آوتلوك
مايكروسوفت آوتلوك
Microsoft Teams: الفصل الدراسي عبر الإنترنت وعن بُعد