אתי אלון. המעילה בבנק למסחר

השניים נשפטו לתקופות מאסר ארוכות: אלון נדונה ל-17 שנות , 3 שנות וקנס של 5 מיליון ש"ח ואביה נדון ל-6 שנות מאסר, מאסר על תנאי וקנס של מיליון ש"ח מאוחר יותר הושקעו בחברה כספים נוספים מארגונו של אברג'יל, כדרך של הלבנת הון
בלוד קיבל את ערעור המדינה, וקבע כי אלון תישאר למילוי עונשה הפסוק בכיכובם של דאנה איבגי אתי אלון ויהודה לוי עופר מקסימוב לצידם ישחקו: שלום אסייג, שני קליין, דובר קוסשוילי, ענת וקסמן וחנן סביון

הבנק למסחר

המדינה והנאשמים ערערו על גובה העונשים, ו פסק שיש להחמיר את עונשו של עופר מקסימוב ל-18 שנות מאסר, ולהותיר את יתר העונשים על כנם.

9
אתי אלון ואהובה עוזרי: הסדרות של yes לשנת 2021
במסגרת הכספים שהושבו והקנסות שנגזרו הוחזר מלוא סכום החוב לנושים הראשוניים עובדי הבנק ורשויות המס , וכ־60% מהסכום שבנק ישראל השיב ללקוחות הבנק מכספו
אתי אלון ואהובה עוזרי: הסדרות של yes לשנת 2021
על מנת למנוע מלקוחות הבנק למשוך את כספם, הציעה להם אלון גבוהה מן הממוצע עבור פיקדונותיהם
המעילה בבנק למסחר
היו לו רק 1,300 לקוחות ושני סניפים בלבד
ביולי 2021 צפויה לעלות בחברת יס הסדרה "מעילה" ב- 2016 החליטה ועדת השחרורים לשחרר בתנאים מגבילים את אלון לאחר שישבה במעצר ובמאסר במצטבר יותר מ-14 שנים, מיום מעצרה ב-
החל משנת התקשה מקסימוב לשלם חובותיו כנגד המחאות אחותו, והמחאות שמסרה לו אלון החלו להיפרע כמעט מדי יום מחשבונה בבנק עד שנת כל בקשותיו של עופר מקסימוב ל נדחו

אתי אלון

לבנקים הגדולים לא הייתה בעיה להתמודד עם האתגר הזה, אך בבנקים הקטנים נוצר מצב של ניפוח מחלקות המטה לעומת המחלקות היצרניות בסניפים ובהשקעות שנשארו קטנות, וכך הם הפכו לבלתי רווחיים.

הבנק למסחר
ממצאי הביקורת החקירתית ומסקנותיה סוכמו לדו"ח חקירה ששימש כתשתית הראייתית להגשת תביעה אזרחית בסכום של כ־254 מיליון ש"ח כנגד 36 גורמים, בהם אלון, אחיה ואביה, אנשי השוק האפור שקיבלו כספי המעילה, מנהלי הבנק, הדירקטורים ורואה החשבון החיצוני של הבנק בתקופת המעילה ת
אתי אלון
מאוחר יותר נפתח למקסימוב קו באמצעות בני רביזדה, שהלווה למקסימוב כספים בריבית, שנפרעו על ידי אתי אלון, והועברו על ידי רביזדה למפעילי ההימורים
אתי אלון ואהובה עוזרי: הסדרות של yes לשנת 2021
אך גם מברזיל הצליח קלדרון להימלט, ומאז נעלמו עקבותיו