מס שבח דירה יחידה. פטור ממס שבח לדירה יחידה

בייחוד אם בבעלות האדם מספר רב מאוד של חלקי-דירות המוכרים מחויבים במס שבח בשיעור של 25% על הרווח, גם אם עברו יותר מארבע שנים ממכירת דירה קודמת
שנים מתוך שלושת חברי הועדה, רו"ח צבי פרידמן ועו"ד דן מרגליות, היו בדעה כי הפטור לדירה יחידה ס' 49ב 2 עצמאי לכל מוכר ומוכר, ולכן יש להחיל את תקרת הפטור על דירתו או חלק דירתו של כל מוכר מסלולי פטור ממס שבח במכירת דירה — הרשימה המלאה פטור ממס שבח אחת לארבע שנים עד ל-31 בדצמבר 2013 המוכר היה זכאי מכוח החוק לקבל פטור ממס שבח כל ארבע שנים בעבור דירה אחת

רשות המיסים

אם הקרקע נרכשה בין ה-22.

28
פטור מתשלום מס שבח למי שבעל דירת מגורים אחת בעת ובעונה אחת
השיטה הלינארית בעצם אומרת שאם עד 2014 היה פטור גורף, אין צורך שתשלמו מס שבח על השנים הללו, ולכן שיטת החישוב היא כזאת: תצטרכו לחשב את סכום הרווח שהיה על הדירה על כלל השנים, ולחשב כמה רווח זה יוצא לשנה
פטור ממס שבח לדירה יחידה
כעת נחשב 25% ממס השבח הרלוונטי - 3 שנים שבין 2014 עד 2016
רשות המיסים
דבר שחשוב לדעת, זה שבמידה ושילמתם היטל השבחה, ההוצאה שלו תיקזז לאחר מכן במס השבח כאחת מההוצאות על הדירה, בדיוק כמו הוצאה על שיפוץ, עורך דין וריביות משכנתא
או שמא, יש לראות בכל אחד מהם כמחזיק בדירה נפרדת גם חלק מדירה מהווה דירה ששווה 4 כלומר, אם מס השבח המחושב גדול מ-4
עד 2014 היו פטורים גורפים על מס שבח לכל מי שמכר דירה שנייה אחת ל-4 שנים הפטור ניתן לתא המשפחתי כולו, ולא רק למחזיק הנכס

חישוב מס רכישה (מושג)

פשוט: אם קניתם דירה ב-800,000 ש"ח, ומכרתם אותה ב- 1.

15
דירת מגורים יחידה לעניין מס שבח
היה פטור גורף על מס שבח, אם נעשתה מכירת דירה אחת לעד ארבע שנים, בלי קשר למספר הדירות שהוחזקו
דירת מגורים יחידה לעניין מס שבח
בהתאם לתיקון בחוק, כל מכירת דירת מגורים שנרכשה על ידי תושב חוץ לאחר ה-1
מס שבח
נקודה נוספת חשובה לגבי הפטור ממס שבח: בעלות על דירה שנייה, עד שליש דירה עדיין תיחשב לכם כדירה יחידה