בית ספר מדעים אשקלון. gila

אסתי גם מרכזת את תאומות בתי הספר בין אשקלון לבולטימור כישורי חיים : תוכנית המיועדת להקניית מיומנויות אישיות וחברתיות ומניעת תופעות שליליות בחיי התלמידים
ביה"ס משלב חינוך תורני עם חינוך לערכים יהודיים ואוניברסליים נבחרה לנהל את בית הספר מדעים

חינוך: נבחרה מנהלת לבית הספר המונטסורי החדש

מטרת ההתכנסות היא לשמר "שפה אחידה ומשותפת" לכל תלמידי ביה"ס על מנת לקדם את "האקלים המיטבי" ולעודד התנהגות טובה.

מנהלות חדשות לבית הספר החדש 'הרצוג' ולחטיבה העליונה ב'מדעים':
דעי, תושבת אשקלון, בוגרת תואר ראשון באנגלית ותואר שני בניהול מערכות חינוך ובוגרת קורס מנהלים של 'אבני ראשה'
חינוך: נבחרה מנהלת לבית הספר המונטסורי החדש
בכל טקס הקרוב לראש חודש, מברכים את ילדי החודש ומחלקים תעודות הצטיינות והערכה
gila
עוד ברפורמה, חיזוק ההון האנושי- צוות ביה"ס באמצעות התפתחות מקצועית והקצאת זמן לעובדי ההוראה לביצוע משימות שונות בביה"ס, כגון: דיאלוג מורה-תלמיד בשיחות אישיות שנקבעות מראש
אין לי ספק שנעשתה בחירה נכונה וראויה הובילה קהילת מורות לאנגלית באשקלון מזה ארבע שנים ופיתוח פדגוגי חדשני להוראת האנגלית
תעודת זהות של בית הספר הרפורמה מכירה בצורך במגוון מסגרות של ארגון לומדים: כיתה, שעות פרטניות לצורך תגבור וחיזוק , שעות פרטניות לצורך העשרה ואתגר, שעות רוחב וכן בלמידה משמעותית בתוכנית לימודים איכותית המטפחת כישורי חשיבה ברמה גבוהה

חינוך: נבחרה מנהלת לבית הספר המונטסורי החדש

ביה"ס קיבל הכרה רשמית ממשרד החינוך כבי"ס ייחודי על איזורי בתחום שילוב תורה ומדעים וכן ביה"ס קיבל הכרה כבי"ס ירוק.

28
מנהלות חדשות לבית הספר החדש 'הרצוג' ולחטיבה העליונה ב'מדעים':
טיפוח השפה העברית במסגרת הנושא השנתי : שנת השפה העברית ישנם מס' פרוייקטים: מועדון קריאה לכיתות ב'-ד'
gila
בי"ס קיבל הסמכה כ"בי"ס ירוק"
מנהלות חדשות לבית הספר החדש 'הרצוג' ולחטיבה העליונה ב'מדעים':
ראש מינהל חינוך, יובל זוזט: "אל צוותי החינוך המקצועיים והמסורים שלנו מצטרפות השבוע שתי מנהלות מנוסות ומוכשרות
ייחוד ביה"ס שילוב ערכי תורה ומצוות במקצועות השונים תוכנית זו משלבת תוכניות חברתיות שונות בביה"ס ומטרתה להעצים את כלל התלמידים ובמיוחד את התלמידים המאתגרים
הזרם המונטסורי, שעיקריו הם מיקום הילד במרכז, למידה התנסותית-חווייתית, למידה רב גילאית ופיתוח סקרנות ולמידה עצמאית יאפשר מענה חינוכי רחב ובהתאם לכך הוגדר בית ספר כעל אזורי והרישום אליו התאפשר מכל רחבי העיר כמו כן שימשה כמדריכה פדגוגית ומרצה במכללת 'חמדת הדרום' ומדריכה במחוז דרום לאנגלית

yechud

קבוצת תמיכה רגשית לתלמידים ליקויי למידה — סדנא חווייתית בהנחיית יועצת ביה"ס להעמקת ההכרות בין חברי הקבוצה ויצירת שיח מוגן על חוזקות ואתגרים בחיי התלמיד, תוך קבלת תמיכה מחברי הקבוצה.

15
מנהלות חדשות לבית הספר החדש 'הרצוג' ולחטיבה העליונה ב'מדעים':
בתוכנית הלימודים ישנו דגש פדגוגי ודידקטי בחיבור שבין מדע טכנולוגיה ותורה בשילוב יחידות הוראה מתוקשבות הנלמדות בראייה רב תחומית , תומכות זו את זו כך שהתלמיד מקבל תמונה כוללת ממספר רב של תחומי דעת לאותה יחידה
קבצים
ביה"ס מאמין בכוחה ויתרונותיה של טכנולוגיית התקשוב שתסייע ביישום לימודי המדעים והיהדות כתחומי דעת משלימים
מנהלות חדשות לבית הספר החדש 'הרצוג' ולחטיבה העליונה ב'מדעים':
לסבטה 19 שנה ניסיון בתחומי החינוך, הניהול וההוראה בבתי הספר ׳רותם׳ באשקלון, ׳אמירים׳ באשדוד ופסג״ה באשדוד