על המחיה ועל הכלכלה. על הכלכלה ועל המחיה

הוא היה ראש הכולל של הרב גורן, והקים בעצמונה כולל של חבר'ה שעובדים וקמים בחמש בבוקר אבל בסופו של דבר הוא מסביר לכל הזוגות שהם צריכים לעשות את מירב ההשתדלות, ובמקביל להבין "שזו המציאות
האח הזה היה מאוד קרוב אלי, שנה וחודשיים מתחתיי

על הכלכלה ועל המחיה

דין מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב אחר צאת הכוכבים בתשעה באב, דהיינו כעשרים דקות אחר שקיעת החמה, מותר לאכול ולשתות, ונוהגים לברך ברכת הלבנה אחר תפילת ערבית במוצאי תשעה באב.

22
The Center for Educational Technology
כל אדם מישראל קיבל חלקה שהוא חי עליה במעמד של 'אריס' ביחס לאל, אבל ביחס לשאר בני האדם הוא מחזיק בה לחלוטין
בשבע 523: על המחיה ועל הכלכלה
אבל אצל ישראל ליבמן, כדאי לדייק, הדגש הוא לא רק על החלק השני של הפראפרזה - 'ממה שיש'
אמירת ועל הכלכלה בסיום ברכה מעין שלוש
כשעשיר נותן צדקה לעני, גם העשיר מרוויח - היחסים הם הדדיים
התקלחתי, החלפתי בגדים, חזרתי לישון ואחרי שעתיים שוב אני יושב איתו ואנחנו מדברים
מגיעים אלי אנשים ואומרים 'האיש הזה מקבל צדקה, ומכניס לעגלה שלו בסופר דברים שאני לא מכניס'"

המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת

שאלות ותשובות על ההלכה אם אכלתי מספיק מזונות כדי להתחייב בברכה אחרונה ושתיתי קצת יין דבר שנפוץ מאוד בקידושים של בית הכנסת — האם מזכירים גם את היין בברכה האחרונה? על של א"י וְעַל פֵּרוֹתֶיהָ.

4
The Center for Educational Technology
עשרה ילדים נולדו למשפחת ליבמן, וישראל הוא הרביעי שבהם
המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת
וביין איכא מרבוותא ז"ל דאמרי דחתמינן ביה כשאר פירות על הארץ ועל הפירות ואיכא מ"ד דכיון דיחדו לו ברכה לפניו הכי נמי בברכה לאחריו חתים ביה על הארץ ועל פרי הגפן, וליכא מ"ד דחתים על הגפן ועל פרי הגפן כמו בפתיחה דלעולם צריך להזכיר בחתימה הארץ, וא"כ מאן דחתים על הארץ ועל פרי הגפן שפיר עבד לכ"ע דהא מזכיר פרי
The Center for Educational Technology
יותר נכון עיר האבות, חברון