מחזה מאת חנוך לוין. חפץ (מחזה)

מותו של הילד הופך באופרה לקתארסיס של התעלות, שכן זהו כוחה של היצירה האמנותית, שהיא מתעלה בסופו של דבר מעבר ל"מותה" שלה או של גיבוריה חברתו של המפקד מאיימת על האב, מצמידה את אקדחו של המפקד אל בין רגליה ודורשת שימצוץ את האקדח, ולאחר מכן יורה באב ורוצחת אותו לעיני המשפחה והתושבים
לקראת סיום המחזה, מאבדת חנה את אנושיותה ומצטרפת לאחרים בשמחתם נוכח כוונתו של חפץ להתאבד היא מזלזלת בדעות הזולת, גם כשמדובר ברגשות הוריה

חפץ (מחזה)

חפץ אומר לא, אבל שוקרא דבק בעמדתו ומטיח כנגד סדר העולם בו הכל מבולבל ואי אפשר לדעת מי אומלל ומי לא.

24
ניתוח יצירות ספרותיות/חנוך לוין/חפץ
האכזריות של האחרים מותירה אותו אבוד לחלוטין
חפץ (מחזה)
היא נטולת מעצורים ומוכנה לסלק כל מה שמפריע לה בדרכה להשגת השליטה בכל הסובבים אותה
אשכבה חנוך לוין
לדבריו, חפץ אינו נהנה משום דבר
לוין הואשם על ידי חלק מהמבקרים במהלך שנות השמונים כי מחזותיו החלו לחזור על עצמם "", "המתלבט" , אולם מחזותיו המאוחרים יותר "", "ההולכים בחושך", "" ועוד זכו לשבחים רבים גם יוזמה מקאברית זו נתקלת בחומות האטימות של הסביבה, שלא רק שאינה נותרת אדישה למצוקתו, אלא אף חוגגת את ייאושו המזמן לכולם חוויה מרוממת רוח של צפייה בהתאבדותו
בעקבות הזמנתם של ו החל לפרסם ב- סיפורים, פואמות ושירים "עולם החנפנות" ב-, "גיבן מוצא זונה" ב-, "חיי המתים" ב-, ואחרים הוא אטום לרמזיה הידידותיים של חנה ומנצל את ההזדמנות השפלה להשפיל את מי שנתפסת בעיניו כאומללה יותר ממנו עצמו

אשכבה חנוך לוין

הוא נלחם על כל פירור תשומת לב שלה, אף במחיר של עימותים עם כלמנסע.

חפץ (מחזה)
תמונה 13: חפץ מכין את התאבדותו
חנוך לוין
על המוסיקה אחראי יוסי בן-נון, והתאורן הוא שי יהודאי
אשכבה חנוך לוין
טיוטה של חלק אחר התבססה על סיפור , ובה תיאור לעיני אמם