בת שבע מטפסת. אתר להקת בת

On the Edge of Nowhere - A second chapter in a trilogy of works created by Ella Rothschild The visitor-viewer is invited to wander through a dense room, filled with objects and an elusive human presence — that of another viewer, a stranger
The work functions as an interactive website through which the visitor enters an uncanny space

אתר להקת בת

.

20
אתר להקת בת
אתר להקת בת
אתר להקת בת

אתר להקת בת

.

1
אתר להקת בת
אתר להקת בת
אתר להקת בת

אתר להקת בת

.

21
אתר להקת בת
אתר להקת בת
אתר להקת בת