שיגעון לדבר אחד. שיגעון לדבר, שגעון לדבר אחד

הנער הכחוש, שפניו עגולים, עיניו כחולות וגדולות ומצחו רחב, היה יוצא דופן מילדותו איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? בשנות השישים נדד אדיסון ממקום למקום כמפעיל טלגרף
הוא ערך ניסויים בקרון המטען, עד שפרצה שריפה במעבדה המאולתרת שהקים שם אתה לא צריך לפחד להשתגע משאלות, אתה כבר משוגע

בעל שיגעון לדבר אחד [baal chigaonn ladavar èkhad] translation in French

.

תומס אלווה אדיסון
ויאמרו תמיד "'כי לא דבר רק הוא' ואם ריק הוא - 'מכם' - רצונו לומר שאין נתינת אלו המצוות דבר ריק שאין תכלית מועילה לו ואם יראה לכם בדבר מן המצות שענינו כן - החסרון הוא מהשגתכם
מורה נבוכים (אבן תיבון)/חלק ג/פרק כו
בפרט מתייחס הכינוי למין "תיקן אמריקני" Periplaneta americana מסדרה זו
משומד לדבר אחד
וכתובי התורה מבוארים בזה "חוקים ומשפטים צדיקים" הוא השאיר את הפרטים הטכניים לעובדיו
ולכן, השיגעון והאפשרות לא לדעת, היא הכרחית לצורך קיום העולם

תומס אלווה אדיסון

אתה אומר "על מה הוא מדבר בכלל איזה חורים מה אתה מדבר אין מה לדבר" ואז נגמר השיחה אתה אומר הוא משוגע והוא אומר אתה מה לדבר אבל אם אתה אומר לו כאילו "ואיך החורים.

5
שיגעון לדבר אחד translation in French
יש כאלה שיש להן דבקות בדבר אחד, אחרים סובלים משיגעון גדלות
Traduction בעל שיגעון לדבר אחד [baal chigaonn ladavar èkhad] en Français
בשעה שהלכו האבלים - רובם ילידי עידן הקיטור ותאורת הגז - ופנו לשוב לביתם, עלה זוהרו של עידן החשמל מן העמק שלרגליהם
שיגעון לדבר, שגעון לדבר אחד
טיפול במחלת הרדיפה, מומחה לטיפול
והמשוגע הוא משוגע, לא משום שמה שהוא אומר זה לא נכון, אלא משום שאין אצלו איזון בין הדעות השונות

בעל שיגעון לדבר אחד [baal chigaonn ladavar èkhad] translation in French

פעמים רבות התרשל בתפקידו וניצל את הקו לניסויים פרטיים - ופעם אחת פוצץ תחנת טלגרף, כשפירק את המצבר שלה.

28
שיגעון
כי כאשר האדם מבין את המציאות באמת, ממילא
ג'וק
אם הייתי יכול להאמין לדבר אחד מכל זה Oh, si je pouvais croire ne serait-ce qu'une de ces choses
משומד לדבר אחד