גלגלי עזר. כך תלמדו את הילד לרכוב תוך שעתיים!

Unlock Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas
Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange

Toys R Us

Please report examples to be edited or not to be displayed.

1
כך תלמדו את הילד לרכוב תוך שעתיים!
Toys R Us
פרויקט אגורה : חפצים למסירה יד שניה

גמילת ילדים מגלגלי עזר

.

גלגלי עזר
גלגלי עזר לאופניים
פרויקט אגורה : חפצים למסירה יד שניה

גלגלי עזר לאופניים

.

20
פרויקט אגורה : חפצים למסירה יד שניה
גלגלי עזר גדולים עם מיסבים, לאופניים גדולים
יוסי קט