חנוך לנער על פי דרכו. לנער על פי • מקוה.נט

בכמה מכתבים, כותב הרבי שהדרך הטובה להשפיע על בן משפחה היא דרך החברים שאם טבעו הוא שיצא שופך דמים, אזי יש להפנות את כישוריו למטרות חיוביות, כגון, שיהיה מוהל או שוחט, ולא חלילה לסטים המאבד את הבריות
הדבר כולל גם שימת לב לחברים, עימם מבלה הילד ולנעשה בבתיהם הם יכולים להוציא אותנו משם, יש להם רעיונות שלא חשבנו עליהם עדיין

מה זה לנער על פי

אנשים זקנים נוטים, למרבה הצער לאבד את זיכרונם.

מה זה לנער על פי
לא לשדר שאנחנו מצפים ממנו להתנהג כיאות — למעננו
דרך המלך: חנוך לנער על פי דרכו, הייתכן?!
הפתרון שלהם היה ועודנו לעבור לקיצון השני, לשוויוניות מוחלטת בין הורים וילדיהם ובין מורים לתלמידיהם
מה זה לנער על פי
או שמא הם חייבים מלכתחילה ללכת לישיבות בסגנון 'חנוך לנער' או בישיבה אקסטרנית? ביארנו את יסוד הדין שאסור להשחית אילן פרי
ואז יתחיל המשנה, דבר שהוא לפי ערכו וכו'
א"ל רבי משעת יצירה א"ל אפשר חתיכה של בשר עומדת שלשה ימים בלא מלח ואינה מסרחת וא"כ אף טיפה זו אם לא היתה נשמה עד שעת יצירה היתה מסרחת ואינה מולידה אלא משעת פקידה אמר רבי דבר זה למדני אנטונינוס ומקרא מסייעו שנאמר "ופקודתך שמרה רוחי" המושיב את יעקב ועשיו על ספסל לימודים אחד, ובאותם הרגלי החיים

חנוך לנער על

איך ייתכן ששני אחים תאומים, שחבשו אותו ספסל לימודים וקיבלו חינוך זהה על-ידי אותם הורים ומחנכים, יצאו בגדלותם כל כך שונים ונפרדים? כמובן, מדובר בחברים שאנחנו יודעים שההשפעה שלהם על הילד, היא חיובית, כמו חבר חסידי, מדריך מה'קעמפ', 'שליח' בישיבה וכדומה.

5
דרך המלך: חנוך לנער על פי דרכו, הייתכן?!
החכם ממליץ שלא לחנך את הנער על-פי דרכו זו אלא להיפך, להטיל עליו משמעת "שבט מוסר", "שבט ותוכחת" כדי להרחיקו מדרכו הרעה אברהם אהוביה, "ככל הכתוב", עמ' 255
חנוך לנער על פי דרכו
הם לא מתים, אבל גם לא נראים טוב
לנער על פי
הייתי רוצה לשתף אתכם בידיעות שרכשתי כדי לתרום את תרומתי הצנועה להפוך את העולם למקום טוב יותר לחיות בו להחדיר קצת רוח במירוץ החיים המטורף ולהתכונן ביחד לזמן הגאולה
התאימו את בנכם לישיבה המתאימה לו בגיליון זה מופיע תחקיר מטלטל על מצב הישיבות כיום וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה
על הילד להבין שלא הכול מותר ובמידה ויפרוץ את הגבולות והגדרים יצטרך לתת דין וחשבון על מעשיו מעבר לכך, הילד עלול להתרגל לעובדה שכל צרכיו מתמלאים בכל עת שיחפוץ ובחייו הבוגרים ייתקל לא פעם במקרים שבהם לא יקבל את מה שהוא ירצה ואז תסכול, מרירות וכעס ימלאו את נפשו

לנער על פי

אנחנו לא רוצים לוותר על חינוך, ובצדק.

1
חנוך לנער דרכו
נושאים אלו נוגעים בכל האספקטים של החיים ומלמדים אותנו מאיפה באנו, מה תפקידנו בעולם ולאן כל זה הולך
ניב שפה
דין מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב אחר צאת הכוכבים בתשעה באב, דהיינו כעשרים דקות אחר שקיעת החמה, מותר לאכול ולשתות, ונוהגים לברך ברכת הלבנה אחר תפילת ערבית במוצאי תשעה באב
קטגוריה:משלי כב ו
שאלות ותשובות על ההלכה עיינתי במסכת שבת קנו