משפט מחובר. משפט מאוחה/ מחובר

עם זאת, כאשר התמורה קצרה או צמודה במהודק לשם העצם היא לא תופרד בפסיקים החיבור בין חלקיו של משפט מחובר יכול להיות חיבור של הוספה, ניגוד, ברירה או סיבה-ותוצאה
הפנייה מופרדת משאר המשפט בפסיקים

תחביר עברי

החלקים המקבילים ממלאים אותו תפקיד במשפט.

תחביר : המשפט הכולל והמאוחה
במערכת החינוך הביאו הכללים החדשים לשינוי במקומו של הפיסוק בהוראה
תחביר : המשפט הכולל והמאוחה
כלומר, משפט המורכב מפסוקית אחת בלבד
תחביר : המשפט הכולל והמאוחה
סמנו את הקטע הרצוי על ידי העברת העכבר תוך כדי לחיצה על כפתור שמאלי בעכבר
הקורס מכיל את כל החומר לבגרות בלשון על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך מילות קישור אופייניות לכל קשר לוגי: הוספה: ו, וגם, בנוסף ל, לא רק, אלא גם
פיסוק במשפט כולל ומאוחה משפט כולל — במשפט כולל מפרידים בין החלקים הכוללים בפסיק, אך לא לפני ו' החיבור ולא לפני המילית או אם איברי המשפט קצרים, אין צורך לפסק ביניהם

תחומים 4.5 למבנה המשפט

כמו כן, אם קיים קשר של תכלית בין הפועל לשם הפועל לא מדובר בנשוא מורחב.

משפט (בלשנות)
אלו כללים נוקשים ביותר המבוססים על כללים לוגיים תחביריים
תחביר : סוגי משפטים
אלא שהגדרה שכזו היא כמעט חסרת ערך: מהי "מחשבה שלמה"? לפי כללי הפיסוק החדשים של האקדמיה ללשון, יש להפריד את התמורה משאר המשפט בפסיק אחד או בזוג פסיקים
משפט מחובר
שיעורי הבית- אותם רשמה המורה על הלוח
עם זאת, לאחר משפט משועבד ארוך יבוא בדרך כלל פסיק במשפט הפשוט יש שני סוגים נוספים: משפט כולל ומשפט ייחוד
אם שני הפעלים מציינים שתי פעולות לפנינו נשוא כולל פיסוק: ניתן להפריד את חלק הייחוד מיתר המשפט באמצעות קו מפריד או פסיק

הפיסוק וכללי הפיסוק

למשל, צירוף שמני שאחריו צירוף פועלי המתאים לו במין ומספר יהיה משפט.

25
תחביר : המשפט הכולל והמאוחה
מילות חיבור כמו: אך, אבל, וְ, אולם, לכן, לפיכך, למרות זאת מציינות שלפנינו משפט מאוחה
משפט מאוחה/ מחובר
אם איברי המשפט קצרים, אין צורך לפסק ביניהם
תחביר עברי
משפט מאוחה — באופן עקרוני יש להפריד משפטים זה מזה בפיסוק, לכן בין האיברים במשפט המאוחה יש לסמן פסיק