בית הלוחם חיפה. עמוד ראשי

אפשר לראות זאת בבירור מחלונות אולם הבריכה הטיפולית אשר ממנה נשקף נוף מדברי האדריכל הראשי שתכנן את בית הלוחם באר שבע הוא איתן קימל, באמצעות המשרד
הוא עוצר בקרבת מקום בשעה 03:12 במסגרת מסע גיוס הכספים הוקדשו ההכנסות ממופעים שונים למען בניית הבית

בית הלוחם חיפה

בשנת תבע ינאי את מעסיקו, פרופסור , בטענה שהפר את זכויות היוצרים שלו והציג את עצמו כמי שתכנן מבנה ב ואת המכון לחקר הגרעין בטכניון, בעוד אלו תוכננו על ידו.

עמוד ראשי
הרוב כתבות חפרניות ויסודיות, אבל אולי תמצאו גם פוסטים קצרים, שטחיים או אישיים
עמוד ראשי
בתחילת 1966 הוצגו תוכניות למבנה שהוכנו על ידי , וחייקה פרידמן והוחל בגיוס תרומות של 3 מיליון לירות לצורך הקמתו, בחסות אשת ראש הממשלה,
Moovit
תוכנית בית הלוחם כללה פירמידה שהייתה אמורה להבנות מ, אולם במהלך הבנייה היא הומרה ל
קו קו חיפה מרכז - רחובות הוא קו הרכבת ישראל הראשון שנוסע לבית הלוחם בחיפה
לעזרתו של ינאי הוקם ועד ציבורי שביקש להאבק בשחיתות שכלל את , , ויעקב רודיטי, יו"ר אגודת האדריכלים בישראל במרץ 1971 הוגשה תביעה לבית המשפט לבטל את התחרות, אך התביעה נדחתה

דוד ינאי

הוא עוצר בקרבת מקום בשעה 09:00.

בית הלוחם
גולן, , , 17 בדצמבר 1986
בית הלוחם
ינאי פנה ל בדרישה למנוע את פיטוריו, אך השופטים הפנו את ינאי להגיש תביעה אזרחית וטענו שבג"ץ אינו המקום לבירור עובדות המקרה
Moovit
חברי ארגון נכי צה"ל יכולים להיות חברים בבית הלוחם ולשלם על ההשתתפות בפעילותו בעלות נמוכה וסמלית