הדף היומי היום. Daf Yomi

ומה המקור שגם שריפת הפר והשעיר מוקדמת? New חדש Introducing: Vowels in Talmud הכירו את אפשרויות הניקוד של התלמוד: Learn with or without nekkudot vowels and punctuation thanks to -- complete in Berakhot with more coming soon מעשה בכה"ג שהעליב את שמעיה ואבטליון
Thank you for the great work you've done and continue to do פרוייקט הדף היומי הוא חלוקה של התלמוד הבבלי למקטעי לימוד יומיים

הדף היומי

כך גם פסוק כח " וְהַשֹּׂרֵף אֹתָם יְכַבֵּס בְּגָדָיו" — מתייחסלשריפה שנעשתה מיד אחרי שילוח השעיר.

3
Daf Yomi
Learning Daf Yomi is now easier than ever
הדף היומי
הספרייה של ספריא כוללת תרגומים מלאים של התלמוד לעברית מודרנית ולאנגלית
Daf Yomi
Daf Yomi Hebrew: דף יומי Daf Yomi, "page of the day" is a daily regimen of learning Talmud
All 2,711 pages of the Babylonian Talmud are covered in sequence, in a cycle of seven and a half years תשובה: כוונת הברייתא שמפסוק זה ואילך זה לא לפי הסדר
My rabbi suggested Sefaria, and not only did the app make my daily Talmud study so much easier to accomplish, but it also opened up a new world for me I can look up ANYTHING in an easy format, with plenty of English translation to help me out

הדף היומי

ויו"ט היה עושה לאוהביו כשיצא בשלום מהקודש סיום המשנה ע.

14
הדף היומי
ואגב, עוד דרשה של ר' ברכיה: הרואה שתורה פוסקת מזרעו ישא עוד אישה בת ת"ח
הדף היומי
אם נשנה את הסדר, זה מוסיף שתי החלפות: טבילה: מתחיל את היום בזהב תמיד של שחר , טבילה: עובר ללבן לכל עבודות היום עד הוצאת הכף ומחתה, טבילה: עובר לזהב אילו ואיל העם, טבילה: עובר ללבן להוצאת הכף והמחתה, טבילה: עובר לזהב לשאר קרבנות היום והקטרת האימורים
הדף היומי
The 14th Daf Yomi cycle starts in January 2020
קיימת אפשרות לבחור גירסה עם או בלי ניקוד וסימני פיסוק בזכות תוכנת — מסכת ברכות קיימת בשלמותה בגירסה זו, מסכתות נוספות יושלמו בקרוב קושיא על שניהם ר' זירא, רבה בר רב שילא — זה נכון שצריך להקדים משהו בבגדי זהב להוצאת הכף והמחתה, אבל אולי זה לא אילו ואיל העם, אלא השעיר שנעשה בחוץ? דף יומי — יומא דף עא ע: 3- עד עא: במשנה חלק א — הכניסה לקה"ק להוצאת הכף והמחתה + סדר עוד עבודות בפסוקים: כב — שילוח השעיר לעזאזל לבן — וְנָשָׂא הַשָּׂעִיר עָלָיו אֶת־כׇּל־עֲוֺנֹתָם אֶל־אֶרֶץ גְּזֵרָה וְשִׁלַּח אֶת־הַשָּׂעִיר בַּמִּדְבָּר׃ כג — הוצאת הכף והמחתה לבן — וּבָא אַהֲרֹן אֶל־אֹהֶל מוֹעֵד וּפָשַׁט אֶת־בִּגְדֵי הַבָּד אֲשֶׁר לָבַשׁ בְּבֹאוֹ אֶל־הַקֹּדֶשׁ וְהִנִּיחָם שָׁם׃ כד — אילו ואיל העם זהב — וְרָחַץ אֶת־בְּשָׂרוֹ בַמַּיִם בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ וְלָבַשׁ אֶת־בְּגָדָיו וְיָצָא וְעָשָׂה אֶת־עֹלָתוֹ וְאֶת־עֹלַת הָעָם וְכִפֶּר בַּעֲדוֹ וּבְעַד הָעָם׃ כה — הקטרת האימורים של הפר והשעיר זהב — וְאֵת חֵלֶב הַחַטָּאת יַקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה׃ כו — טומאת המשלח — וְהַמְשַׁלֵּחַ אֶת־הַשָּׂעִיר לַעֲזָאזֵל יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְרָחַץ אֶת־בְּשָׂרוֹ בַּמָּיִם וְאַחֲרֵי־כֵן יָבוֹא אֶל־הַמַּחֲנֶה׃ כז — שריפת הפר והשעיר מחוץ למחנה — וְאֵת פַּר הַחַטָּאת וְאֵת שְׂעִיר הַחַטָּאת אֲשֶׁר הוּבָא אֶת־דָּמָם לְכַפֵּר בַּקֹּדֶשׁ יוֹצִיא אֶל־מִחוּץ לַמַּחֲנֶה וְשָׂרְפוּ בָאֵשׁ אֶת־עֹרֹתָם וְאֶת־בְּשָׂרָם וְאֶת־פִּרְשָׁם׃ כח — טומאת השורף — וְהַשֹּׂרֵף אֹתָם יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְרָחַץ אֶת־בְּשָׂרוֹ בַּמָּיִם וְאַחֲרֵי־כֵן יָבוֹא אֶל־הַמַּחֲנֶה׃ שוב בקיצור — עבודת היום קטורת, הפר והשעיר, שעיר לעזאזל כג — הוצאת הכף ומחתה לבן , כד — אילו ואיל העם זהב , כה — הקטרת אימורי הפר והשעיר זהב , כז — שריפת הפר והשעיר בחוץ ואילו במשניות מקדימים שני דברים: עבודת היום קטורת, הפר והשעיר, שעיר לעזאזל כז — שריפת הפר והשעיר בחוץ כד — אילו ואיל העם זהב , כג — הוצאת הכף ומחתה לבן , כה — הקטרת אימורי הפר והשעיר זהב
המחזור הראשון של הדף היומי החל בראש השנה של שנת 1923 ברחבי אירופה, אמריקה וישראל, בלימוד העמוד הראשון של המסכת הראשונה של התלמוד, מסכת ברכות עונה אביי: יותר סביר להקדים את אילו ואיל העם, כי כתוב כד — " וְיָצָא וְעָשָׂה אֶת־עֹלָתוֹ וְאֶת־עֹלַת הָעָם…" — משמע שזה הקרבן הראשון שעושה אחרי ש"יוצא" מעבודות הפנים לעבודות החוץ

הדף היומי

שעיר החטאת של מוסף , רש"י — שהרי כתוב בו במדבר כט — "שעיר עיזים אחד לחטאת, מלבד חטאת הכיפורים" — משמע שהוא הראשון אחרי הפר והשעיר של סדר העבודה.

25
Daf Yomi
אלא — מדובר בכניסה להוצאת הכף והמחתה, וכל הפרשייה נאמרה לפי הסדר, מלבד פסוק זה שלא לפי הסדר
הדף היומי
כשחוזר המשלח מהמדבר למחרת יו"כ שהרי מחכה עד צאת יו"כ — ניגש לכהן הגדול ואומר לו: בבית — מחייה חיים הקב"ה , עשינו שליחותו
Daf Yomi
קושיא על הברייתא — הרי יש עוד פסוק שלא לפי הסדר: לא רק אילו ואיל העם קודמים להוצאת הכף והמחתה, אלא גם שריפת הפר והשעיר קודמים גם למחתה וגם לאילו ואיל העם! מחזור הדף היומי הבא, ה -14 במספר, יתחיל בחודש טבת תש"פ, ינואר 2020