בכורו של דוד המלך. דוד ויהונתן — ”ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד”‏

והנה שמחה גדולה — שמואל הנביא השקול כמשה ואהרון מגיע אליהם כדי למשוח את מלך המשיח, ולהפתעת כולם הוא מושח את דוד למלך דוד מגיע לחצר שאול, מנגן בפניו ומקל על רוחו הרעה, ונושא חן מלפניו עד כדי כך שהוא הופכו ל
משמעויות רבות לכך, כמו המנהג להוסיף ב בנוסח את המשפט: "הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת", כבקשה לבניין מלכות ישראל מחדש שלמה המלך, ציור מהמאה ה-9 מלחמות שלמה שלמה ירש מאביו דוד ממלכה גדולה , והצליח לשמור על מרבית שטחה, למעט , ש בו והצליחה להשתחרר משלטונו

המלך דוד (סרט)

.

שלמה
הרב יעקב מדן, מגילת בת שבע, מגדים יט, עמ' 145 קריאת הפסוקים על מות ילדה הראשון של בת-שבע ומיד אחר כך על הולדת שלמה עלולה להטעות
דוד
גם בסיפור של תמר ישנם ו, והפעם דוד הוא הגורם העקיף למעשים אלו
המלך דוד (סרט)
תחושת הזיקה שבין החוק לבין מלכות שלמה מפעמת בדברי חז"ל: "כתיב 'לא ירבה לו נשים', אמר שלמה אני ארבה ולא אסור, וכתיב 'ויהי לעת זקנתו נשיו הטו את לבבו'
וְכִלִּיתָ אֶת אֵלֶּה וְשָׁכַבְתָּ עַל צִדְּךָ הַיְמָנִי שֵׁנִית וְנָשָׂאתָ אֶת עֲוֹן בֵּית יְהוּדָה אַרְבָּעִים יוֹם, יוֹם לַשָּׁנָה יוֹם לַשָּׁנָה נְתַתִּיו לָךְ", ומביא ה"מצודות דוד": בזה הצער יכופר עוון ישראל לבל יהיו כָּלִים בעונותיהם מבלי תקומה לזה צריך להרבות בכיבוס ומירוק על ידי ייסורים ממש
ולמרות שהמלך הבטיח למנצח את בתו, מירב הבכירה ניתנת לאיש אחר, ובעד מיכל שאול המלך דורש 100 עורלות פלישתים ובכך מנסה להפילו בידי פלישתים, אך דוד מביא 200 עורלות עבור מיכל כאשר בא נתן אל דוד ואמר לו את משל כבשת הרש, דוד עצמו גזר את דינו: 9

דוד ויהונתן — ”ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד”‏

ה' העיד בחטיבה הקודמת: ".

4
המלך דוד (סרט)
על פי הפסוקים, שנכתבו זמן מה לאחר האירועים, דוד הסיק מסקנות מבחירתו של אבשלום להתחיל את מרדו בחברון והבין כי מעמדו התערער בקרב בסיס כוחו המסורתי - שבט יהודה, על רקע זה בחר דוד לחזר אחרי שבט יהודה על חשבון שאר ישראל
תמר (בת דוד)
והיה מצדיק דין יוצרו עליו ולא היה כועס ולא מתקצף
ייסורי דוד המלך
דוד ביצר את מעמדה של ממלכת ישראל, ארגן צבא קבע, לחם וכבש את רב אויבי הממלכה בכל גבולותיה: פלשתים, עמון, מואב, ארם דמשק וארם צובא ועוד
והנה, ברגע שהוא מתחיל להלל, הן הצומח והן החי, העצים והצאן, מעלים את דבריו, מבשרים את דבריו במרום כך, דרך משל, עברה המסורת המקראית על חיי משה תהליך של גימוד ועיקור: מעשי ניסים שהיו כרוכים בסיפורי לידתו ואחריתו הועלמו ברובד המקראי, ולא היינו יודעים עליהם דבר לולא שבו ובצבצו על פני השטח בגלגוליה הבתר-מקראיים של המסורת
אנשי זיף הסגירו את מיקומו של דוד והוא נאלץ להימלט ל

ייסורי דוד המלך

התישב האיש באחת הכורסאות שניצבו בחדר, וכיון שהיה עייף מטורח הדרך, שקע בשינה עמוקה.

7
המלך דוד (סרט)
שלמה
צעד זה נגע ישירות במתיחות המסורתית בין הצדדים, וכך הוכשרה הקרקע למרד הבא כנגד דוד
שלמה
עם שובו לצקלג מגלה דוד כי העיר נבזזה על—ידי העמלקים ונשותיו נשבו