מערכת פילוח תמיכות. ����� ������� �������

דוחות הפקת דוחות שונים, כמו: הערכות למוסד, נגרעויות, מעמד, שיבוצים למוסד ועוד לבסוף, מבחני תמיכה רבים תפורים לכאורה על פי המאפיינים הספציפיים שלהן כדי להבטיח את זכייתן
דוגמא: מפיץ סיסמאות במערכת ניהול סיסמאות פרטי הוראה מקצועות עו"ה במוסד, כיתות בהם הוא מלמד ותפקיד עו"ה

משכית שיבוץ

נגרעויות העברת עו"ה למוסד יזום או עפ"י בקשה אישית, וכן צפיה והפקת שאילתות נגרעויות.

פלח שוק
מערך העמותות החינוכיות משמש חלק מהתשתית החוץ-פרלמנטרית של מפלגת "הבית היהודי"
משכית שיבוץ
לאחר יצירת המפה, החברה תשקול איזה תמהיל תקשורתי-שיווקי הוא המתאים ביותר עבור המוצר הנבדק
מולד
היעדר הפיקוח בא לידי ביטוי גם בתוכן של השיעורים שבנות השירות כן מורשות ללמד
חלק מהשיטות הנפוצות הם מענק הנחה משמעותית "מיוחדת" המחזקת אצל הלקוח את ערכו של השירות שניתן דוגמה לאפליית מחירים קיימת בענף ה
פילוח השוק ואסטרטגיה של בידול מוצר יכולים להעניק לחברה יתרון מסחרי זמני זאת למרות ירידה עקבית בהישגים של תלמידי ישראל במקצועות הטכנולוגיים

מולד

תג מס' 2: האם שווה לשמר את הלקוח? בגלל רגישות המידע ושיקולי אבטחת מידע, הגישה למערכת תותר רק לגורמים שיוסמכו על ידי משרד החינוך, ותחייב הזדהות אישית וחזקה: בנוסף להזדהות האישית תדרשו להזין קוד זיהוי, שישלח אליכם באמצעות מסרון לטלפון הנייד.

24
מולד
באמצעות המערכת ניתן לשייך ולהסיר עובדי הוראה ואנשי סגל בבית הספר לתפקידים יישומיים במערכות האינטרנט השונות של משרד החינוך
����� ������� �������
לדוגמה: לפי שוק , פרטי או ציבורי
משכית שיבוץ
תפקיד יישומי הוא שם כללי לאוסף פעילויות אותם מורשה המשתמש לבצע במערכת נתונה