חילזון אפריקאי. Achatina fulica

חלזונות אפריקאים ענקיים יכולים גם לשרוד בתנאי קור על ידי התעלמות; הם הופכים לאטיים ואיטיים כשהם מחכים לתנאים חמים ומבוקשים יותר אמצעי בקרה על המין והתפשטותו מתנהלים באופן קבוע במדינות כמו ברזיל והוואי באמצעות תוכניות ממשלתיות לאומיות
כאשר הורידה בכפית את תכולת הקופסא אל הסנדביץ' חשה משהו נוקשה בכפית ריר החלזון מצוי בעיקר בקרמים לעור ובמוצרי טיפוח

חילזון אפריקאי ענק

חלזונות ממין מטפסים על שיחים וקוצים בחודשי ה החמים, כדי לא להתבשל באדמה הלוהטת רוב החלזונות החיים ביבשה הם מה ומיעוטם.

9
חילזון אפריקאי טיגריסי
החילזון מופיע בעיקר באוכלוסיות צפופות באזורים עירוניים
ADW: Achatina fulica: מידע
בהיותם יצורים ליליים הם מסתתרים בשעות היום במצב שקט, מתחת ללבנים, סלעים, צמחים, חורים בעצים, עלים מתפוררים וכדומה או קבורים חלקית באדמה רופפת
חלזונות
יש מינים של חלזונות טורפים כגון , ו ביבשה וה הארסי ב
מאחר שרוב חלזונות וחשופיות היבשה פעילות לילה, חוש הראיה אינו מפותח במיוחד תוך כדי ההתקדמות מופרש ריר מן הסוליה
מין זה מתפרק וצורך צמחיה מתה הרגל מחולקת בקו אורכי לשני חצאים

ADW: Achatina fulica: מידע

נמצאו אף שרידים של קונכיות ב של מהמין.

8
Achatina fulica
בשל כך הטילה ארצות הברית איסור על ייבואו למדינה, וחלזונות שנתפסים ב, בביקורת הגבולות או בנמל התעופה, מוחרמים ומוכנסים ל
חילזון אפריקאי טיגריסי
בשל גודלו מעטים הם אויביו הטבעיים, לעומת מיני שבלולים קטנים יותר
לא נעים: חילזון בקופסת הסרדינים
Biota Neotropica 5 1 : 1—18