קשה לי את רחוקה ממני. היא הולכת להיפרד ממני? איך לשפר את המצב?

זה בעצם קולה של הנשמה אני רוצה לשקוע, אבל ברוגע, בקצב מהיר, אבל תמידי וקבוע
אל תשכחי שאת חלק ממני אני אוהב אותך אלא מלמד שכל פסוק ופסוק שאמר יש בו שנים ושלשה טעמים

מרגישה שהידיד שגר רחוק ממני כועס עליי. להמשיך לכתוב לו בכל זאת?

תוכל גם להראות את ההתכתבות הזו לאשתך.

16
מרגישה שהידיד שגר רחוק ממני כועס עליי. להמשיך לכתוב לו בכל זאת?
התאונה שפירקה לי את הגוף פירקה לי את כל החיים — את הנישואים, את העבודה, את הנפש, את הכל"
אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני
ויחכם מכל האדם, מאיתן האזרחי והימן וכלכֹּל וכו' " מלכים א ה י-יא … אמר שלמה: על כל אלה עמדתי ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" קהלת ז כג
קשה לי ממש
וכפיפה היא "טנא, סל קטן הקלוע מכפות תמרים" אבן שושן
אבל הצלחנו להתגבר על זה עד עכשיו
ור' עקיבא כשמגיע למבוי סתום בטיעונים ההלכתיים חוזר ומסתמך על דברי שלמה: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני"

מרגישה שהידיד שגר רחוק ממני כועס עליי. להמשיך לכתוב לו בכל זאת?

פתחת מולי את ליבך, דמעות ירדו מעינייך כשספרת את כל מה שקורה בחייך.

היא הולכת להיפרד ממני? איך לשפר את המצב?
בזמן שאנחנו לא נפגשים יש לנו לפעמים קצת קשר בהודעות, ולפעמים בכלל לא
מילים לשיר קשה לי
דבר אחר שבו התקשה שלמה הם ארבעת המינים ועל כך הארכנו לדון בדברינו בחג הסוכות עניין פסח מצה ומרור הוא דבר קשה שצריך עיון, מה כאן הפליאה? בא פקח אחד ונטל הפקעת ותלאה דרך הפתח היו הכל נכנסים ויוצאין דרך הפקעת
אישות לגבי גיסתי שמנסה
אחרי הגירושים הוא נותר באמצע החיים בלי אישה, בלי עבודה ועם חובות שהלכו ותפחו עד לגובה של 600 אלף שקלים