קל וחומר בלשון 70. חלקי דיבר תרגול כיתה ז' Archives

לעיתים, כדי לציין קל וחומר חזק במיוחד משתמשים בביטוי קל וחומר בן בנו של קל וחומר, למרות שהמשמעות המקורית של ביטוי זה היא דווקא "קל וחומר" חלש, מאחר שמקור ההשוואה עצמו נלמד ב"קל וחומר" שכן אם אביה היה נוזף בה — ודאי הייתה נזופה למשך שבוע, קל וחומר כלפי נזיפתו של ה' שתהיה שבוע
חשוב לציין שהכלל של "דיו" תקף גם לגבי הדין שמהווה את הצד החמור המאפשר לימוד של קל וחומר מהותה של המידה העברת דין ממקרה קל למקרה חמור, או להפך

חלקי דיבר תרגול כיתה ז' Archives

מידה זו נמצאת באופן מפורש לא רק בפרשנות חז"ל, אלא אף בטקסט המקראי גופו.

18
חלקי דיבר תרגול כיתה ז' Archives
להלכה נפסק שאין עונשין מן הדין לאוין מ
חלקי דיבר תרגול כיתה ז' Archives
הערכת ההישגים בשנה זו מהווה 70% מציון הבגרות יחד עם בחינת הבגרות שתתקיים בחודש יוני
מבחני בגרות בלשון
עם זאת, כיוון שכאמור לעיל, הקל וחומר נחשב כתקף רק אם ה"חמור" באמת חמור מהקל בכל ההיבטים הרלוונטיים, יש מקום לדון מהו היבט רלוונטי, ומהו היבט שאינו רלוונטי
כמו כן ייחשפו טקסטים מתחומי חיים מגוונים ונגישים ויתנסו בבניית הריטוריקה הטיעונית על כל אמצעיה בכתיבה, בדיבור ואף בשׂיחוּח צ'ט התלמידים ייחשפו לטקסטים שונים בנושאים שונים, ירכשו מיומנויות כתיבה, סיכום ובניית סקירה ממזגת
מקור הכלל הוא מהפסוק: "וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אֲחֹתוֹ בַּת אָבִיו אוֹ בַת אִמּוֹ וגו' וְנִכְרְתוּ וגו' עֶרְוַת אֲחֹתוֹ גִּלָּה" , ודרשו חז"ל כי המילים ערות אחותו גילה באו לחייב בעונש על אחות משני הורים בנוסף על אחות מאחד הצדדים כמפורש בפסוק כאשר יש שני עניינים, שאחד מהם חמור מחברו, הרי דבר שחייבים לעשותו או נאסר לעשותו בקל מבין השניים, מובן מאליו שחייבים לעשותו או אסור לעשותו גם בחמור מביניהם

קל וחומר

במהלך השנה יועמקו לימודי התחביר, שם המספר ושימושיו השונים ונטיית מיליות יחס והצרכתן.

23
מבחני בגרות בלשון
לערך העוסק בשנה עברית, ראו
חלקי דיבר תרגול כיתה ז' Archives
ואז הוא אומר: " הן בעודני חי עמכם היום ממרים הייתם עם ה' ואף כי אחרי מותי" דברים ל"א כז
קל וחומר
הם פחדו מאוד ואמרו: " הנה שני המלכים לא עמדו לפניו ואיך נעמוד אנחנו" מלכים ב' י' ד
התורה עוסקת רק בשור וחמור של האויב, ומקל וחומר למדו חז"ל שיש לנהוג כך אף בשור וחמור של ידיד משמעות הדבר היא שהשימוש בקל וחומר לא יכול להוות מקור לענישה
דוגמה לכך מובאת במשנה בבא קמא פרק ב' משנה ה' היא כלולה בשבע המידות של ובשלוש עשרה המידות של

מבחני בגרות בלשון

ההערכה בשלב זה מהווה 30% מציון הבגרות בעברית.

עברית
בפירוש "יפה תואר" על עמד הרב על כך שניתן למנות במקרא הרבה יותר מעשרה מקרים של שימוש בקל וחומר, ונתן הסבר מדוע רבי ישמעאל מנה רק את עשרת הקל וחומרים שמנה
קל וחומר
בלשון חז"ל מכונה מידה זו גם "דין", וכאשר דבר מסוים עשוי להלמד גם בקל וחומר, הם אומרים "והלא דין הוא" משנה פסחים ו, ב ורבים נוספים
חלקי דיבר תרגול כיתה ז' Archives
מידה זו השתרשה כמטבע לשון בעברית, שמשמעותה היא "על אחת כמה וכמה"