תרתי משמע פתרונות. תרתי משמע

הפקת התועלת מהמציאות ריפתה את ידיו 5 14
מסיבה זו יהיה קשה יותר לגלות את הצפנותינו 6,3 6 מרחבים אלה נבדלים ביניהם בעיקר בגודל — כאשר ממ"ד מותאם לפחות אנשים, ממ"ק מותאם למספר משפחות, מקלט — לכל דיירי הבניין וממ"מ — לכל הנמצאים במוסד

תרתי משמע

.

27
תשבץ היגיון
עובדות אלה באות לידי ביטוי ביתר שאת בהגדרות בהן נעשה שימוש בצמד המילים "מחידושי המחבר"
הגיון
ב במסכת דף נג ע"ב מובאות כמה הגדרות היגיון ב, והן מכונות שם "לשון חכמה"
תשבץ היגיון
כך הן מכירות טובה לשכל של הבחור המתוק הזה 6,3 17
תנ"ך התשבצים ציווה עליו: אינך חייב להתכוון למה שאתה אומר, אך עליך לומר מה שאתה מתכוון יש מחברים שעל מנת לרמוז על שימוש בתבנית זו הם עושים שימוש במילים ארוכות במיוחד, כאשר מספר מועט בלבד של אותיות מתוך סופן או תחילתן של מילים אלה משמש להצפנת הפתרון
משמעות ההגדרה בעברית, בתרגום חופשי, היא "אתר פואטי טיהר במפתיע את לורד ארצ'ר המשותק מאשמת ניאוף" והפתרון הוא "The Old Vicarage Grantchester", שהוא שמו של בית מפורסם בעיר הבריטית גרנצ'סטר שהיווה השראה לפואמה מאת , וכמו כן של "chaste Lord Archer vegetating" גם בעיתונים "", "", "", "" ועוד

מרחב מוגן קומתי (ממ''ק)

גם תוכלו להציע פתרונות לשאלות אחרות.

תרתי משמע
כל אלה חשובים ביותר גם על מנת לשמור עליכם בטוחים וגם על מנת לאפשר לכם תנאים יחסית סבירים כשאתם שוהים לזמן בלתי ידוע מראש במרחב קטן וצפוף
מרחב מוגן קומתי (ממ''ק)
תרתי משמע
מטרתו היא להודיע לפותר שיש להתייחס לאות ב' שבחלקה הראשון של ההגדרה כאילו היא ממוקמת לפני המחרוזת שאמורה להיות זו שמוקפת, או שהמחרוזת שמתוארת כ"בולעת", תהיה זו ה"נבלעת"